Söktjänsten Registrerade exportkunder

I söktjänsten Registrerade exportkunder kan du se

  • om ett företag har registrerat sig som exportkund
  • den tilläggsdel för exportkunden (t.ex. T0001) som behövs i exportdeklarationerna 
  • uppgifter om företagets verksamhetsställe.

Vi rekommenderar att alla exportörer registrerar sig som exportkunder. För exportörer som har minst fem exportförsändelser per år är det obligatoriskt att registrera sig. Läs mer om hur man registrerar sig