Hoppa till innehåll

MRN-söktjänst

I MRN-söktjänsten kan du med hjälp av MRN-referensen ta fram tulldeklarationens status. Söktjänstens information är avsedd att hjälpa de olika aktörerna i tulldeklarationskedjan vid uppföljningen av tulldeklarationer. 

MRN-söktjänsten visar

  • i EU ingivna exportdeklarationer där Finland är exportland eller utförselland
  • summariska införseldeklarationer 
  • summariska deklarationer som finns i finska AREX-systemet
  • samt elektroniska deklarationer för tullagring.

                            


Nyckelord MRN-söktjänst