Hoppa till innehåll

Varukodtjänsten Fintaric

Tjänsten är öppen för alla. Fintaric-tjänsten är skräddarsydd för finländska importörers och exportörers behov, och den är baserad på uppgifterna i Europeiska kommissionens Taric-databas.

I Fintaric kan du se de varukoder och eventuella restriktioner och skatter på dem som finns i Taric-databasen samt de nationella finska restriktionerna.

Med Fintarics beräkningsfunktion kan du räkna ut ungefär hur mycket tullar och skatter som ska tas ut för olika varor.

Se alla anvisningar för användning av Fintaric-tjänsten.

Fintaric-distributionstjänsten för företag

Företag kan få varukodsuppgifterna till sina egna system också i maskinläsbar form från Fintaric-distributionstjänsten. De tekniska beskrivningarna av distributionstjänsten, som är ämnad för systemutvecklare, har publicerats som zip-filer under anvisningarna om Fintaric. Distributionstjänsten kommer att finnas att tillgå via portalen Suomi.fi.


Annanstans på denna webbplats