EU-databaser

Europeiska kommissionens databaser innehåller uppgifter om förtullning och beskattning. I EU:s databaser kan du söka fram följande uppgifter:

 • AEO – Authorised Economic Operator: databas över godkända ekonomiska aktörer som har fått AEO-tillstånd och över de behöriga myndigheterna i olika länder
 • CDS – Customs Decisions System: ett system för ansökan om tillstånd och beslut som är giltiga i flera medlemsländer
 • Customs offices database: ett tullkontorsregister med uppgifter om tullkontoren i EU-länderna och i länderna med transiteringsavtal
 • EBTI – European Binding Tariff Information: beslut om bindande klassificeringsbesked som tagits av tullmyndigheterna i de olika medlemsländerna
 • ECICS – European Customs Inventory of Chemical Substances: Tulldatabas för identifiering och klassificering av kemikalier enligt varukod i Kombinerade nomenklaturen
 • EORI – Economic Operators Registration and Identification number: Databas med uppgifter om identifiering och registrering av ekonomiska aktörer. Du kan kontrollera om ett EORI-nummer är i kraft och söka bland myndigheter som beviljar EORI-nummer. 
 • EU Customs Trader Portal: ingång till både registret över AEO-aktörer och besluten om bindande klassificeringsbesked (AEO och EBTI).
 • MRN follow-up – Movement Reference Number: I tjänsten kan du kontrollera vilken status en exportdeklarations MRN-referensnummer har för att t.ex. se om utförseln har bekräftats.
 • QUOTA – Tariff quotas and ceilings: Databasen över tullkvoter innehåller även dagligen uppdaterad information om de tullkvoter som kan sökas
 • REX – Registered Exporter system: Information om REX-systemet och länk till en tjänst där du kan kontrollera om REX-numret för en ursprungsregistrerad exportör är giltigt 
 • SAMANCTA - Sampling manual for customs & taxation authorities: Handboken ger myndigheter vägledning i hur man tar och hanterar prover för laboratorieundersökningar.
 • Surveillance: Dagligen uppdaterad information om hur mycket av en viss vara som omfattas av importkontroll har förts in till EU-området under det innevarande och föregående året. 
 • Suspensions & Autonomous Tariff Suspensions: Information om tullbefrielser som är i kraft och under beredning och om tullkvoter som är under beredning 
 • TARIC - EU Customs Tariff: en flerspråkig databas med information om tullar och eventuella andra avgifter, restriktioner samt andra handels- och jordbrukspolitiska åtgärder som tillämpas vid import och export
 • TRANSIT – Tracking goods in transit: Uppföljning av försändelser som är hänförda till transiteringsförfarandet utifrån MRN-referensnumret (Movement Reference Number)
 • CLASS – Classification Information System: Sökning med en uppgift som är viktig för klassificeringen av en viss vara eller produkt. Sökningen beaktar t.ex. klassificeringsreglerna enligt tulltaxan, förklarade anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen och uppgifterna i TARIC.
 • Central system for the standardised exchange of information: system för informationsutbyte där man kan ansöka om det INF-nummer som behövs vid särskilda förfaranden och bläddra bland beviljade INF-nummer

Gå till EU-tjänsten