Hoppa till innehåll

Egna uppgifter

I tjänsten Egna uppgifter ser du uppgifter för företagets huvudsakliga verksamhetsställe och dess filialkontor, t.ex. verksamhetsställenas identifierings- och adressuppgifter.  I tjänsten kan du också kontrollera reserveringsläget för den samlade garantin.

Tjänsten är avsedd för registrerade företag som upprättar deklarationer för import, export, införsel och utförsel samt transitering.

Du behöver Suomi.fi-identifikation och -fullmakter för att kunna använda tjänsten.

Du kan logga in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.