Om din betalning fördrröjs

Om din betalning fördröjs så skickar Tullen en betalningsuppmaning till dig. Om du betalar hela summan i räkningen senast på förfallodagen, blir hela skulden och dröjsmålsräntan betalda på en gång.

Fördröjning av betalningen av periodspecifikationen

Om betalningen av periodspecifikationen, dvs. samlingsfakturan, fördröjs, blir du tvungen att betala skattetillägg för de nationella skatternas del för varje förtullnings- och beskattningsbeslut i periodspecifikationen. Därtill ska du betala förseningsränta, minst tre euro per beslut.

Dröjsmålsränta för tullar

För tullar uppbärs dröjsmålsränta enligt den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Räntesatsen motsvarar den som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av två procentenheter.

Dröjsmålsränta uppbärs inte om dess belopp för varje uppbörd är mindre än 10 euro.

Tillfälliga betalningssvårigheter

Man kan ansöka om extra tid för betalning av tullar och skatter på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Ansökan om anstånd med betalning kan skickas till Tullens indrivningsenhet per post eller e-post. I ansökan ska du ange det beslut som ansökan gäller samt ditt förslag till betalningsplan.

Var får jag mera information?

Telefon 0295 52 331, perinta(at)tulli.fi

  • indrivning
  • betalningsarrangemang
  • betalningsuppmaningar