Om din betalning fördröjs

Om din betalning fördröjs så skickar Tullen en betalningsuppmaning till dig. När du betalar hela summan i räkningen senast på förfallodagen, blir hela skulden och dröjsmålsräntan betalda på en gång.

Fördröjning av betalningen av periodspecifikation

Om betalningen av periodspecifikationen, dvs. samlingsfakturan, fördröjs, blir du tvungen att betala skattetillägg för de nationella skatternas del för varje förtullnings- och beskattningsbeslut i periodspecifikationen. Därtill ska du betala dröjsmålsränta, minst tre euro per beslut.

Dröjsmålsränta för tullar

För tullar uppbärs dröjsmålsränta enligt den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Räntesatsen motsvarar den som Europeiska centralbanken har tillämpat vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av två procentenheter.
Dröjsmålsränta uppbärs inte om dess belopp per uppbörd är mindre än 10 euro.

Tillfälliga betalningssvårigheter

Man kan ansöka om extra tid för betalning av tullar och skatter på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. En fritt formulerad ansökan om anstånd med betalning kan skickas till Tullens indrivningsenhet per post eller e-post. Ange i ansökan det beslut för vilket du ansöker om betalningsanstånd samt ditt förslag till betalningstidtabell. 

Var får jag mera information?

Tfn 0295 52 331 (Val 2), perinta(at)tulli.fi

  • indrivning
  • betalningsarrangemang
  • betalningsuppmaningar