Så här betalar du en tullräkning

Du kan betala skatterna och avgifterna i våra elektroniska tjänster eller vid ett tullkontor.

A) När du betalar i våra elektroniska tjänster 

Ett beslut om frigörande genereras efter betalningen.

Obs! Om Posten transporterar ditt paket och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift.

Betalningssätt 

Betalningen kan göras 

 • som nätbetalning 
 • med Visa- och MasterCard-kort (credit/debit)
 • med MobilePay.

När du betalar förtullningen senare genom kontoöverföring, ska du beakta följande:

 • Beslutet om frigörande genereras för förtullningen först efter att betalningen har registrerats på Tullens konto. Registreringen av betalningen tar vanligtvis 2–3 bankdagar. 
 • Förtullningen ska betalas senast på förfallodagen. Efter förfallodagen kan du inte längre betala förtullningen i vår elektroniska tjänst.
 • Du kan hämta en räkning för ett enstaka förtullningsbeslut genom att logga in i Tullklareringstjänsten. När du gör så behöver du förtullningens MRN-nummer. Räkningen finns i Tullklareringstjänsten som ett separat dokument under punkten ”Dokument”.

Betaltjänstleverantör

Som betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. Vid reklamationer ber vi dig först kontakta produktens leverantör.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Bankavgifter

Du kan använda alla finländska bankers betalningsknappar antingen baserat på eBanking-gränssnitten eller open banking -gränssnitt som erbjuds av bankerna. 

Information om betalning - Konsument | Paytrail

Om betalningen inte lyckades i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du inte återvände från betalningstjänsten till Importförtullningstjänsten för privatpersoner, registreras din betalning på Tullens konto efter 2–3 bankdagar. När din betalning är registrerad, är din förtullning klar och ett beslut om frigörande genereras för förtullningen. 

Notera att i ett sådant här fall kan din förtullning visas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner som obetald på sidan Egna förtullningar, fastän betalningen har debiterats. Du kan kontrollera betalningens status genom att uppdatera sidan.  

Om problem uppstod efter att du valde betalningssätt, ska du kontrollera att du har angett rätt inloggningsuppgifter till nätbanken. Om bankens system inte fungerar, ta kontakt med din egen bank.  

Om förtullningen är klar men du inte fått något meddelande från företaget som transporterar försändelsen, kontakta då transportfirman i fråga.  

Om din kortbetalning inte lyckades

En misslyckad kortbetalning beror vanligtvis på någon av följande orsaker:

 • Ditt betalkort har inte nätbetalningsmöjlighet i användning. 
 • Någon form av begränsning har fastställts för dina nätbetalningar.
 • Du har matat in fel betalkortsnummer, ikraftvarandetid eller säkerhetskod. Obs! Credit/debit-kort har separata kortnummer och säkerhetskoder för credit- och debit-egenskaperna.
 • Det finns inte tillräcklig täckning på ditt bankkonto eller din kredit.

I problemsituationer ska du kontakta den som beviljat kortet eller din egen bank. Tullen kan inte reda ut orsaken till misslyckad betalning.

B) När du betalar vid ett tullkontor

Du kan betala vid tullkontor som erbjuder kundservice antingen med kontanter

 • euro
 • norska kronor (bara vid gränsövergångarna mellan Norge och Finland)

eller med betalkort

 • VISA
 • MasterCard
 • American Express.

Läs också: