Så här betalar du 

Du kan betala skatterna och avgifterna i våra elektroniska tjänster eller vid ett tullkontor.

A) När du betalar i våra elektroniska tjänster

Ett beslut om frigörande genereras efter betalningen.

Observera: Om Posten fungerar som transportfirma, ska du betala Postens behandlingsavgift separat till Posten.

Betalningssätt

Betalningen kan göras

 • som nätbetalning
 • med Visa- och MasterCard-kort (credit/debit)
 • med MobilePay.

När du betalar förtullningen senare genom kontoöverföring, ska du beakta följande:

 • Beslutet om frigörande genereras för förtullningen först efter att betalningen har registrerats på Tullens konto. Registreringen av betalningen tar vanligtvis 2–3 bankdagar.
 • Förtullningen ska betalas senast på förfallodagen. Efter förfallodagen kan du inte längre betala förtullningen i vår elektroniska tjänst.
 • De uppgifter som behövs för att göra betalningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner finns under punkten ”Vill du betala senare?”.
 • I Tullklareringstjänsten hittar du räkningen som hänför sig till förtullningen under punkten ”Dokument”.

Om betalningen lyckades inte i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du inte återvände från betalningstjänsten till Importförtullningstjänsten för privatpersoner, registreras din betalning på Tullens konto efter 2–3 bankdagar. När din betalning syns på Tullens konto, är din förtullning klar och ett beslut om frigörande genereras för förtullningen.

Notera att i ett sådant här fall kan din förtullning visas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner som obetald på sidan Egna förtullningar, fastän betalningen har debiterats. Du kan kontrollera betalningens status genom att uppdatera sidan.

Om problem uppstod efter att du valde betalningssätt, ska du kontrollera att du har angett rätt inloggningsuppgifter till nätbanken. Om bankens system inte fungerar, ta kontakt med din egen bank.

Om förtullningen är klar men du har inte fått något meddelande från företaget som transporterar försändelsen, kontakta då transportfirman i fråga.

Om din kortbetalning inte lyckades

En misslyckad kortbetalning beror vanligtvis på någon av följande orsaker:

 • Ditt betalkort har inte nätbetalningsmöjlighet i användning.
 • Någon form av begränsning har fastställts för dina nätbetalningar.
 • Du har matat in fel betalkortsnummer, ikraftvarandetid eller säkerhetskod. Obs! Credit/debit-kort har separata kortnummer och säkerhetskoder för credit- och debit-egenskaperna.
 • Det finns inte tillräcklig täckning på ditt bankkonto eller din kredit.

Vid Tullen ser vi inte varför betalningen misslyckades. I problemsituationer ska du kontakta den som beviljat kortet eller din egen bank.

 

B) När du betalar vid ett tullkontor

Du kan vid tullkontor som erbjuder kundservice betala antingen med kontanter:

 • euro
 • norska kronor (endast vid gränsövergångsställen mellan Norge och Finland)

eller med betalkort

 • Visa
 • MasterCard
 • American Express.

Läs också: