Reservförfaranden vid störningar

Med reservförfarande avses ett avvikande sätt att tulldeklarera när det förekommer störningar i Tullens eller kundens system. Reservförfaranden kan användas av företag.

När störningen finns i Tullens system kan du inleda reservförfarandet när Tullen skickar ett meddelande om driftavbrott eller störning. Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar till din e-post här.   

Anvisningar för reservförfarande

Användarmanualen och anvisningarna för reservförfaranden för tjänsten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS-tjänst) finns på Skatteförvaltningens webbplats: Anvisningar för EMCS-tjänsten

                            


Nyckelord Reservförfaranden