Sätten att ge fullmakt för tullärenden

Med fullmakter visas för Tullen vem som har rätt att sköta tullärenden på företagets vägnar.

Inga fullmakter behövs om företagets verkställande direktör enligt handelsregistret eller en anställd med firmateckningsrätt vid företaget sköter tullärendena. I annat fall måste dessa personer i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge fullmakter till de personer inom företaget som har hand om tullärendena.

Också den verkställande direktören för det företag som agerar som ombud ska vid behov ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
 

Så här ger ett företag fullmakt till ett företag som agerar som ombud i tullärenden

När ett företag befullmäktigar ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller revisionsbyrå, för att sköta företagets tullärenden, beror sättet på vilket ombudet befullmäktigas på den e-tjänst som används.

1. Ge fullmakt till ett ombud i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för användning av följande e-tjänster:

 • Intrastat-deklarering
 • Sammandragsdeklaration från en kund med åländskt skattegränsnummer (ALA) för varor som transporterats över skattegränsen före den 1 september 2023
 • Kommissionens system för tullbeslut (CDS)
 • BTI-tjänsten
 • eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • REX-systemet för registrerade exportörer
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Tillstånd och beslut

Notera: Tullen rekommenderar att tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte används i tjänsten Tillstånd och beslut eller i EU:s CDS- och eAEO-tjänster eller i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, eftersom ombudet kan se alla huvudmannens uppgifter i dessa tjänster.

2. Ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi eller på något annat sätt, t.ex. genom ett speditionsavtal, för användning av följande e-tjänster:

 • Tullklareringstjänsten (deklarationer för införsel, import och tullagring, skattegränsdeklarationer samt skattegränskunders sammandragsdeklarationer)
 • |Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • ICS2-tjänsten (STI-STP)
 • Deklarationstjänsten för import (ITU)

Notera: Med fullmakten Tullklarering som getts till ett annat företag i Suomi.fi-tjänsten kan detta företags, dvs. ombudets, anställda:

 • se i Tullens e-tjänster bara de deklarationer som deras eget företag ingett. 
 • ändra märkningar med inverkan på meddelandedeklarering i ICS2-tjänsten (STI-STP).  

3. Du kan inte alls befullmäktiga ett ombud för användning av följande e-tjänster

 • Tjänsten Egna uppgifter
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering (IAT)

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16

                            


Nyckelord Fullmakter