Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Sätten att ge fullmakt för tullärenden

Med fullmakter visas för Tullen vem som har rätt att sköta tullärenden på företagets vägnar. 

Så här ger du fullmakt inom organisationen

Personer som sköter tullärenden ges fullmakter för detta i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten ges av företagets verkställande direktör eller av en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. En fullmakt som en gång har beviljats gäller tills fullmaktsgivaren raderar den.

Undantag: Fullmakter behöver inte alls ges om företagets verkställande direktör sköter alla tullärenden själv. Observera att detta inte gäller för ombudets verkställande direktör.

När företaget befullmäktigar personer för tullärenden används ärendefullmakter. Ombud däremot använder i vissa fall representationsfullmakter. När man valt mellan dessa fullmakter ska man ännu välja en fullmakt enligt den e-tjänst som används. Till exempel heter fullmakten för att använda Tullklareringstjänsten ”Tullklarering”.

Så här befullmäktigar du ett ombud

När ett företag befullmäktigar ett ombud (t.ex. en speditionsfirma eller revisionsbyrå) för att denna ska sköta företagets tullärenden, beror sättet på vilket ombudet befullmäktigas på den e-tjänst som används.

1.    Ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för användning av följande e-tjänster

 • Intrastat-deklarering
 • Sammandragsdeklaration för en kund med skattegränsnummer för Åland
 • Kommissionens system för tullbeslut (CDS)
 • BTI-tjänsten
 • eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • REX-systemet för registrerade exportörer
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Tillstånd och beslut

Beakta: Tullen rekommenderar att tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte används i CDS-, och eAEO-tjänsterna eller i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, eftersom ombudet i dessa får se alla huvudmannens uppgifter. Om du trots allt vill använda ombud, rekommenderar vi att du först kontaktar Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta(at)tulli.fi.

2. Ge fullmakt t.ex. genom ett speditionsavtal för användning av följande e-tjänster

 • Importförtullning för företag (Tullklareringstjänsten)
 • lagring i tullager (Tullklareringstjänsten)
 • Skattegränsdeklaration gällande Åland för företag (Tullklareringstjänsten)

3. Ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi eller på något annat sätt för användning av följande e-tjänster

 • Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden
 • Deklarering vid införsel och utförsel
 • Exportdeklarering

4. Du kan inte alls befullmäktiga ett ombud för användning av följande e-tjänster

 • Tjänsten Egna uppgifter
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering (IAT)
 • Webbtransitering

Användarstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

 • Kundtjänst för företag och organisationer, må - fr kl. 10 - 15, tfn 0295 53 5115. Utanför andra tider: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi.
 • Medborgarrådgivning, må - fr 8 - 21 och lö 9 - 15, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi

Tullärenden:

 • Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 5202, må - fr 8 - 16

                            


Nyckelord Fullmakter