Katso-identifiering och -behörigheter

Identifiering med Katso-koder

Företag kan logga in i flera av våra tjänster med en avgiftsfri Katso-kod. Katso-kod kan också användas av sammanslutningar och andra offentliga organisationer som har ett FO-nummer. Utöver en Katso-kod med behörigheten Huvudanvändare kan också andra behörigheter användas i våra tjänster.

Katso-identifiering kan användas tills tjänsten tas ur bruk.

Hur ansöker jag om en Katso-kod?

Ansök om en Katso-kod hos Skatteförvaltningen. Anvisningar om skapande av Katso-kod och underkoder samt om Katso-auktorisering (vero.fi).

Support vid användning av Katso-tjänsten  får du på telefontjänsten 029 497 040.

Katso-koder och -behörigheter i Tullens e-tjänster

Deklarationstjänsten för Intrastat

Huvudanvändarkod, Kod för sekundär huvudanvändare, Katso-kod + behörigheten TULL Intrastat, Katso-underkod (företagets representant)

Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för export

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Importförtullning

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för transitering

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för tullagring

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering + behörigheten Företagets anställd

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Tjänsten för leverans av bifogade filer

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Testningstjänsten för meddelandedeklarering

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens behörighet Tjänsteleverantör

Tillståndstjänster

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, läsrättigheter

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.  Användaren kan också skicka ansökningar och information och begäranden gällande tillstånd till Tullen.

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, handläggare

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, huvudanvändare

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.  Användaren kan också skicka ansökningar och information och begäranden gällande tillstånd till Tullen.

Tjänsten för ansökan om EORI-nummer

Katso-kod (inga användarroller)

Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering

Huvudanvändarens kod, behörigheten Tjänsteleverantör