Katso-identifiering och -behörigheter

Identifiering med Katso-koder

Företag kan logga in i flera av våra tjänster med en avgiftsfri Katso-kod. Katso-kod kan också användas av sammanslutningar och andra offentliga organisationer som har ett FO-nummer. Utöver en Katso-kod med behörigheten Huvudanvändare kan också andra behörigheter användas i våra tjänster.

Katso-identifiering kan användas tills tjänsten tas ur bruk.

Hur ansöker jag om en Katso-kod?

Ansök om en Katso-kod hos Skatteförvaltningen. Anvisningar om skapande av Katso-kod och underkoder samt om Katso-auktorisering (vero.fi).

Support vid användning av Katso-tjänsten  får du på telefontjänsten 029 497 040.

Katso-koder och -behörigheter i Tullens e-tjänster

Deklarationstjänsten för Intrastat

Huvudanvändarkod, Kod för sekundär huvudanvändare, Katso-kod + behörigheten TULL Intrastat, Katso-underkod (företagets representant)

Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för export

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Importförtullning

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för transitering

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Deklarationstjänsten för tullagring

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering + behörigheten Företagets anställd

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Tjänsten för leverans av bifogade filer

Huvudanvändarkod, Katso-kod + behörigheten TULL Tullklarering

Testningstjänsten för meddelandedeklarering

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens behörighet Tjänsteleverantör

Tillståndstjänster

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, läsrättigheter

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.  Användaren kan också skicka ansökningar och information och begäranden gällande tillstånd till Tullen.

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, handläggare

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.

Huvudanvändarkod, Katso-kod + Tullens tillståndstjänst, huvudanvändare

  • Användaren kan logga in i Tullens tillståndstjänst. Användaren kan bläddra i tillståndsbeslut samt i tillståndsansökningar som skickats till Tullen. Användaren har rätt att föra in uppgifter i tillståndsansökningar. Användaren kan hantera bilagorna till ansökan.  Användaren kan också skicka ansökningar och information och begäranden gällande tillstånd till Tullen.

Tjänsten Fråga tullrådgivningen

Katso-kod (inga användarroller)

Tjänsten för ansökan om EORI-nummer

Katso-kod (inga användarroller)

Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering

Huvudanvändarens kod, behörigheten Tjänsteleverantör


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag