Suomi.fi-identifikation och -fullmakter via EU:s e-tjänster 

Gäller för följande tjänster:

•    Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
•    BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
•    eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd

Med ’tillstånd’ avses i denna text unionstillstånd, beslut om bindande klassificeringsbesked och AEO-tillstånd.

Befullmäktigande av en anställd vid företaget som söker tillstånd

Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj för företagets del de ärenden och det företag för vilket du uträttar ärenden.
 3. Välj "Ge fullmakt" och antingen fullmaktstypen
  1. Ärendefullmakt: personen eller företaget har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning eller
  2. Fullmaktsrätt: personen har rätt att bevilja ärendefullmakter för företagets räkning.
 4. Lägg till den anställdas namn och personbeteckning i delen Parter.
 5. Välj de ärenden som den befullmäktigade kan uträtta
  1. granskning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  2. beredning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  3. ansökan om tillstånd för tullverksamhet.
 6. Välj tillståndets giltighet.
 7. Granska och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Närmare bildanvisningar gällande befullmäktigande finns på Suomi-fi webbplatsen.

Befullmäktigande av ett ombud, dvs. ett annat företag

Fullmakt behövs också om företaget vill befullmäktiga ett ombud att sköta ansökningsprocessen för tillstånd.

Tullen rekommenderar inte att Suomi.fi-fullmaktstjänsten används då ett ombud sköter tullklarering elektroniskt på huvudmannens vägnar, eftersom ombudet får se alla huvudmannens uppgifter.Om du trots allt vill använda ombud, rekommenderar vi att du kontaktar Tullens företagsrådgivning.

Identifikation i EU:s e-tjänster

Logga in i EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.Kirjaudu EU:n asiointipalveluun (todentamisportaalin) kautta.  Gå till EU:s kundportal

 1. Välj språk uppe till höger.
 2. När du loggar in väljer du följande uppgifter (både tillståndssökanden och ombud)
 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd)

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

 • följande (fysiska/juridiska) person
 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt" oberoende om du är anställd hos företaget som ansöker om tillstånd eller anställd av ett ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja

"Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte"

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

 

5. Knappen "Jatka palveluun" (Fortsätt till tjänsten) i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.

 


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag