Hoppa till innehåll

Identifikation i EU:s e-tjänster 

I följande av EU:s digitala tjänster används alltid Suomi.fi-identifikation och –fullmakter:

 • Systemet för tullbeslut (CDS) för ansökan om unionstillstånd
 • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
 • eAEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden för ansökan om INF-nummer för förädlingsförfaranden
 • I REX-tjänsten för registrerade exportörer för ansökan om rätt att bestyrka varors förmånsberättigande ursprung
 • ICS2-tjänsten (STI-STP) för säkerhetsuppgiftsdeklarationer för varor som förs in med flyg från länder utanför EU.

Med ’tillstånd’ avses i denna text unionstillstånd, beslut om bindande klassificeringsbesked, AEO-tillstånd, INF-nummer för förädlingsförfaranden och REX-registreringar. 

Dessa Suomi.fi-fullmakter behöver du, om du sköter tillståndsärenden

Befullmäktigande av en anställd vid företaget eller ett ombud

Identifikation i EU:s e-tjänster

Logga in i EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

1.   Välj språk uppe till höger

 

2. a) När du loggar in väljer du följande uppgifter om du är tillståndssökande:

 

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

följande (fysiska/juridiska) person

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt". 

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

2. b) När du loggar in väljer du följande uppgifter om du är ett ombud:

 

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

Följande (fysiska/juridiska) person med:

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

På uppdrag av:

 • aktörstyp: välj Customs representative (ombud)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som agerar som ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

 

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

5. Knappen "Jatka palveluun" (Fortsätt till tjänsten) i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.