Hoppa till innehåll

Identifikation i EU:s e-tjänster 

I följande av EU:s digitala tjänster används alltid Suomi.fi-identifikation och –fullmakter:

 

I dessa e-tjänster behöver du vanligtvis också fullmakter.

Så här identifierar du dig

Logga in i den tjänst du vill använda via EU:s e-tjänst, autentiseringsportalen.

1.   Välj språk uppe till höger

2. a) När du loggar in väljer du följande uppgifter:

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

följande (fysiska/juridiska) person

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget 

Välj alltid "direkt". 

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

2. b) När du loggar in väljer du följande uppgifter om du är ett ombud:

 

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd).

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

Följande (fysiska/juridiska) person med:

 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

På uppdrag av:

 • aktörstyp: välj Customs representative (ombud)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som agerar som ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja "Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte."

Klicka på knappen Skicka.

 

 

3. Välj därefter identifieringsmetod.

 

4. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

5. Knappen "Jatka palveluun" (Fortsätt till tjänsten) i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten.

 

Efter identifikationen  


1.  Om du använder Systemet för Tullbeslut (CDS) eller CBAM-övergångsregistret:

Flyttas du direkt till systemet eller tjänsten efter identifieringen. 

2. Om du använder andra tjänster:

Efter identifieringen flyttas du automatiskt till första sidan i EU:s autentiseringsportal. Välj i portalens meny den tjänst du önskar:  

 • Till BTI-tjänsten kommer du genom att välja ”BTI” (Binding Tariff Information) i menyn i EU:s kundportal.
 • Till INF-tjänsten för förädling kommer du genom att välja ”INF” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till eAEO-tjänsten kommer du genom att välja ”EAEO” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till REX-tjänsten kommer du genom att välja ”REX” i menyn i EU:s kundportal.
 • Till ICS2-deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (STI-STP) kommer du genom att välja ”STI_STP”. 
 • Till systemet för bevis för unionsstatus (PoUS) kommer du genom att välja ”PoUS” i menyn i EU:s kundportal.