Tullfrihetsförordningen

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

045r (pdf, 740 kB)

045r - Försäkran om förutsättningarna för skattefrihet och tullfrihet av varor som förts in som flyttgods


848r (pdf, 1356 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


848r - Tilläggsblankett (pdf, 768 kB)

848r - Tilläggsblankett tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art.44 )


849r (pdf, 1366 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


849r - Tilläggsblankett (pdf, 783 kB)

849r - Tilläggsblankett, tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


858r (pdf, 603 kB)

858r - Ansökan; import av flyttgods i förväg


869r (pdf, 622 kB)

869r - Ansökan import av flyttgods i förväg; flyttning som sker utanför EU på grund av yrkesmässiga åtaganden (art. 10 i tullfrihetsförordningen)


904r (pdf, 1361 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


904r - Tilläggsblankett (pdf, 768 kB)

904r - Tilläggsblankett


908r (pdf, 784 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


909r (pdf, 626 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


910r (pdf, 1415 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


911r (pdf, 1356 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


912r (pdf, 1361 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


976r (pdf, 500 kB)

976r - Utredning över användningsändamål