Transiteringsblanketter och garantimodeller

Transiteringsblanketter

285r (pdf, 494 kB)

285r - Begäran om ogiltigförklaring av transitering


289r (pdf, 516 kB)

289r - Anmälan om att övergå till reservförfarande vid transitering


921r (pdf, 575 kB)

921r - TIR-duglighet, blankett för utlåtande


Garantimodeller

Individuell säkerhet för flera transiteringar (pdf, 571 kB)

Individuell säkerhet för flera transiteringar


Borgensförbindelse, individuell säkerhet (pdf, 558 kB)

Borgensförbindelse, individuell säkerhetSamlad säkerhet - ersätter en tidigare säkerhet (pdf, 491 kB)

Samlad säkerhet - ersätter en tidigare säkerhet


Yleistakausmalli Makedonia (pdf, 492 kB)

Yleistakausmalli - täydentää aiempaa takausta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonia


Yleistakausmalli Serbia (pdf, 492 kB)

Yleistakausmalli - täydentää aiempaa takausta Serbian tasavaltaNyckelord Blanketter