Sjöfartsblanketter

Obs! Blankett "1003e NSW WASTE 2023" (på engelska) har korrigerats den 11.1 2023: Sea traffic forms

854r (pdf, 622 kB)

854r - Registreringsanmälan, PortNet-användare


855r (pdf, 728 kB)

855r - Anmälan om redare


988r (pdf, 729 kB)

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften


1056r (pdf, 485 kB)

1056r - Ansökan om att bli registrerad farledsavgiftskund


IMO FAl 1 - Almänna deklaration (xls, 66 kB)

IMO FAl 1 - Almänna deklaration