Övriga tullblanketter

Säker e-post

Vi rekommenderar att du använder säker e-post när du skickar personuppgifter eller sekretessbelagd information till Tullen.
099r (pdf, 307 kB)

99r - Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd


118r (pdf, 508 kB)

118r - Sammandrag av skattedeklaration vid import (1s)


643r (pdf, 617 kB)

643r - Ansökan om återbetalning/eftergift647r (pdf, 673 kB)

647r - D.V.1 Tullvärdedeklaration


647Ar (pdf, 576 kB)

647Ar - D.V.1 BIS fortsättningsblad


654r (pdf, 497 kB)

654r - Ansökan om importlicens


654Ar (pdf, 485 kB)

654Ar - Ansökan om övervakningsdokument


654r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 76 kB)

654r - Ifyllningsanvisningar


665r (pdf, 538 kB)

665r - Ansökan om bindande ursprungsbesked


677r (pdf, 677 kB)

677r - Ansökan om bindande klassificeringsbesked (2s)


677r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 195 kB)

677r - Ifyllningsanvisningar


687r (pdf, 462 kB)

687r - Bananvägningsintyg


696r (pdf, 309 kB)

696r - Import av färskvaror - förhandsförfrågan/importdeklaration


795r (xls, 44 kB)

795r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i sjötrafik


796r (xls, 42 kB)

796r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i flygtrafik


797sr (xls, 67 kB)

797sr - Fartygsleverantörens kompletterande deklaration / månatliga redovisning


925r (pdf, 488 kB)

925r - Försäkran momsbehandling vid import av reservdelar och utrustning för flygplan


971r (pdf, 694 kB)

971r - Ansökan om återbetalning / eftergift (avskrivning / återkallelse) av mervärdeskatt (FI - ÅL - FI)


974r (pdf, 632 kB)

974r - Ansökan, ogiltigförklaring av importdeklaration


1104r (pdf, 1124 kB)

1104r - Mottagningsforklaring.pdf


1105r (pdf, 993 kB)

1105r – Anmälning av varor från ett EU-land till Åland


1105r – Ifyllningsanvisning (pdf, 198 kB)

1105r – Ifyllningsanvisning


1141r (pdf, 3238 kB)

1141r - En privatpersons anmälan för avsändning av varor från Åland till övriga Finland


1141r_Ifyllningsanvisning (pdf, 108 kB)

1141r - Ifyllningsanvisning


1142r (pdf, 1263 kB)

1142r - En privatpersons anmälan för förtullning av varor från övriga Finland till Åland


1142r_Ifyllningsanvisning (pdf, 124 kB)

1142r - Ifyllningsanvisning


1143r (pdf, 1512 kB)

1143r - En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde


1143r - Ifyllningsanvisning (pdf, 308 kB)

1143r - Ifyllningsanvisning


1147r (pdf, 880 kB)

1147r - Privatpersonens ansökan om ändring av förtullningsbeslut


1147r - Ifyllningsanvisning (pdf, 441 kB)

1147r - Privatpersonens ansökan om ändring av förtullningsbeslut, ifyllningsanvisning


1147r - Fullmakt (pdf, 894 kB)

1147r - Privatpersonens ansökan om ändring av förtullningsbeslut, fullmakt


1148r (pdf, 1034 kB)

1148r - En organisations anmälan för förtullning av dokument från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde


1148r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 198 kB)

1148r - En organisations anmälan för förtullning av dokument från ett område utanför EU:s tull-och skatteområde, Ifyllningsanvisningar


1161r (pdf, 922 kB)

1161r - En privatpersons anmälan för förtullning av flyttgods från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde


1161r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 158 kB)

1161r - En privatpersons anmälan för förtullning av flyttgods från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, Ifyllningsanvisningar