Övriga tullblanketter

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Säker e-post

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post
099r (pdf, 307 kB)

99r - Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd


108r (pdf, 551 kB)

108r - Summarisk deklaration


108r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 39 kB)

108r - Ifyllningsanvisningar


118Ar (pdf, 490 kB)

118Ar - Skattedeklaration över import


118r (pdf, 508 kB)

118r - Sammandrag av skattedeklaration vid import (1s)


237r (pdf, 95 kB)

237r - Fullmakt (ombud vid ställande av individuella säkerheter)


237r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 5 kB)

237r - Ifyllningsanvisningar


348r (pdf, 574 kB)

348r - Utredning om returvaror


643r (pdf, 617 kB)

643r - Ansökan om återbetalning/eftergift647r (pdf, 673 kB)

647r - D.V.1 Tullvärdedeklaration


647Ar (pdf, 576 kB)

647Ar - D.V.1 BIS fortsättningsblad


654r (pdf, 497 kB)

654r - Ansökan om importlicens


654Ar (pdf, 485 kB)

654Ar - Ansökan om övervakningsdokument


654r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 76 kB)

654r - Ifyllningsanvisningar


665r (pdf, 538 kB)

665r - Ansökan om bindande ursprungsbesked


677r (pdf, 613 kB)

677r - Ansökan om bindande klassificeringsbesked (2s)


677r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 195 kB)

677r - Ifyllningsanvisningar


687r (pdf, 462 kB)

687r - Bananvägningsintyg


696r (pdf, 309 kB)

696r - Import av färskvaror - förhandsförfrågan/importdeklaration


741r (pdf, 274 kB)

741r - Ansökan om temporär införsel till Åland


742r (pdf, 509 kB)

742r - Utredning över aktiv/passiv förädling


743r (pdf, 811 kB)

743r - Gemensam handling vid införsel (CED), förordning (EG) Nr 669/2009


795r (xls, 44 kB)

795r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i sjötrafik


796r (xls, 42 kB)

796r - Förhandsanmälan för fartygsleverans i flygtrafik


797sr (xls, 67 kB)

797sr - Fartygsleverantörens kompletterande deklaration / månatliga redovisning


797sr - Modell för ifyllning av redovisningsblankett 797sr (xls, 71 kB)

797sr - Modell för ifyllning av redovisningsblankett 797sr


859r (pdf, 476 kB)

859r - Ansökan om kvottillstånd


859r - Ifyllningsanvisning och mall för försäkran (pdf, 123 kB)

859r - Ifyllningsanvisning och mall för försäkran


925r (pdf, 488 kB)

925r - Försäkran momsbehandling vid import av reservdelar och utrustning för flygplan


969r (pdf, 1094 kB)

969r - Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd skattegränshandeln (ÅL - FI - ÅL)


971r (pdf, 694 kB)

971r - Ansökan om återbetalning / eftergift (avskrivning / återkallelse) av mervärdeskatt (FI - ÅL - FI)


974r (pdf, 632 kB)

974r - Ansökan, ogiltigförklaring av importdeklaration


1104r (pdf, 1124 kB)

1104r - Mottagningsforklaring.pdf


1105r (pdf, 993 kB)

1105r – Anmälning av varor från ett EU-land till Åland


1105r – Ifyllningsanvisning (pdf, 198 kB)

1105r – Ifyllningsanvisning


1141r (pdf, 969 kB)

1141r - En privatpersons anmälan för avsändning av varor från Åland till övriga Finland


1141r_Ifyllningsanvisning (pdf, 299 kB)

1141r - Ifyllningsanvisning


1142r (pdf, 1162 kB)

1142r - En privatpersons anmälan för förtullning av varor från övriga Finland till Åland


1142r_Ifyllningsanvisning (pdf, 323 kB)

1142r - Ifyllningsanvisning


1143r (pdf, 999 kB)

1143r - En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde


1143r - Ifyllningsanvisning (pdf, 318 kB)

1143r - Ifyllningsanvisning


1147r (pdf, 827 kB)

1147r - Privatpersonens ansökan om ändring av förtullningsbeslut
1148r (pdf, 987 kB)

1148r - En organisations anmälan för förtullning av dokument från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde


1148r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 198 kB)

1148r - En organisations anmälan för förtullning av dokument från ett område utanför EU:s tull-och skatteområde, Ifyllningsanvisningar