Blanketter för undantagssituationer

954r (pdf, 608 kB)

954r - Ansökan om övergång till reservförfarande


890r (pdf, 257 kB)

890r - AREX, dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD)


891r (pdf, 248 kB)

891r - Varupostförteckning säkerhet/skydd


892r (pdf, 672 kB)

892r - Enhetsdokument (export/säkerhet - ESS)


895r (rtf, 730 kB)

895r - Varupostförteckning (export- och säkerhetsuppgifter)


896r (pdf, 257 kB)

896r - Transiteringföljedokument med säkerhetsuppgifter Ifyllningsanvisningen för blanketterna för undantagssituationer vid transitering finns i ifyllningsanvisningen för transiteringsdeklarationer (se TMD 198/2011).


897r (rtf, 276 kB)

897r - Varupostförteckning (transitering med säkerhetsuppgifter)


Ifyllningsanvisningar för blanketter för undantagssituationer (pdf, 657 kB)

Ifyllningsanvisningar för blanketter för undantagssituationer (890r - SSD / 892r - ESS)Esimerkit / Exempel / Examples

890s.pdf (pdf, 356 kB)

890s - Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva asiakirja


890s - AREX SSD 344, esimerkki 1 - 4 (pdf, 370 kB)

890s - AREX SSD 344, esimerkki 1/4


890s - AREX SSD 344, esimerkki 2 - 4 (pdf, 373 kB)

890s - AREX SSD 344, esimerkki 2/4


890s - AREX SSD 344, esimerkki 3 - 4 (pdf, 371 kB)

890s - AREX SSD 344, esimerkki 3/4


890s - AREX SSD 344, esimerkki 4 - 4 (pdf, 353 kB)

890s - AREX SSD 344, esimerkki 4/4


890s - AREX SSD 315, esimerkki 1 - 2 (pdf, 382 kB)

890s - AREX SSD 315, esimerkki 1/2


891s - AREX SSD 315, esimerkki 2 - 2 (pdf, 360 kB)

891s - AREX SSD 315, esimerkki 2/2


891s (pdf, 276 kB)

891s - AREX SSD, tavaranerittely


892s (pdf, 339 kB)

892s - SAD Vienti/vaarattomuus, ESS1, malli


895s (pdf, 57 kB)

895s - Vientiartikkeliluettelo SAD/vaarattomuus-malli


896s (pdf, 293 kB)

896s - TSAD Passituksen/vaarattomuuden saateasiakirja -malliPrinting guidelines

Guidelines for the Printout of the Transit - Security Accompanying Document (pdf, 20 kB)

Guidelines for the Printout of the Transit/Security Accompanying Document (TSAD) and the Transit/Security List of Items (TSLoI)


Annex to Doc. 1671-2008 rev.3 (xls, 502 kB)

Annex to Doc. 1671-2008 rev.3: Guidelines for the Printout of the Transit/Security Accompanying Document (TSAD) and the List of Items (TSLoI)Nyckelord Blanketter