Blanketter för särskilda förfaranden

613r (pdf, 610 kB)

613r - Tillfällig införsel. Styrkande dokument för en muntlig tulldeklaration.


613r - Ifyllningsexempel (pdf, 81 kB)

613r - Ifyllningsexempel


613r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 408 kB)

613r - Ifyllningsanvisningar


658r (pdf, 47 kB)

658r - Särskilda förfaranden, förenklat tillståndsförfarande: tilläggsuppgifter i tulldeklarationen


975r (pdf, 1194 kB)

975r - Ansökan, förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet


1009r (pdf, 1326 kB)

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras


                            


Nyckelord Blanketter