Blanketter för exportförtullning

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

250r (pdf, 556 kB)

250r - Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen


250r - Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen, anvisningar (pdf, 13 kB)

250r - Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen


697r (pdf, 501 kB)

697r - Ansökan om förlängning av tidsfristen för kompletterande exportdeklaration enligt förenklat förfarande


701r (pdf, 546 kB)

701r - Ansökan - Ogiltigförklaring / Rättelse av exportdeklaration


733r (pdf, 506 kB)

733 r - Ansökan - Tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället


733r - Ifyllningsanvisning (pdf, 27 kB)

733r - Ifyllningsanvisning