Ansökningsblanketter för tillstånd

Förenklingar

EIR- (tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen), SDE- (tillstånd till användning av förenklad deklaration), CVA- (tillstånd till förenkling av varornas tullvärde), AWB- (tillstånd till godkänd vägning av bananer) och EIA- (fartygsleveranstillstånd) tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar

1010r – Ifyllningsanvisning

Garanti

CGU- och DPO –tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

1027r - Ansökan om anstånd med betalning och samlad garanti i EU-Åland-handeln

1027r - Ifyllningsanvisning

Särskilda förfaranden

CWP-, CW1-, CW2-, IPO-, OPO-, EUS- och TEA -tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras

1054r- Ansökan, överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning (TORO)

1054r – Ifyllningsanvisning

Transport och lagring

TST-, ACT-, ACR-, ACE-, SSE- och HPA -tillstånd söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

ETD-tillstånd söks via systemet för tullbeslut.

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert

1012r - Ansökan, tillstånd till transport eller tillfällig lagring

1012r – Ifyllningsanvisning

Sjöfart

RSS-tillstånd söks via systemet för tullbeslut.

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften

Förlängning av returtiden för returvaror

Förlängning av returtiden för returvaror söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Ursprung och styrkande av unionsstatus

Status som registrerad exportör söks elektroniskt i REX-tjänsten, man loggar in i den via EU:s e-tjänst.

ACP-tillståndet och tillstånd att verka som godkänd exportör söks i tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Tullfrihet

848r (pdf, 719 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


849r (pdf, 1227 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


904r (pdf, 1242 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


908r (pdf, 700 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


909r (pdf, 1252 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


910r (pdf, 1252 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


911r (pdf, 1222 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


912r (pdf, 1230 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


1163r (pdf, 1360 kB)

1163r - Ansökan om tillstånd till undantag