AEO-blanketter

Nytt AEO-tillstånd söks i tjänsten eAEO.

AEO-rapporter över egenkontroll och ifyllningsanvisningar

941r (xlsx, 190 kB)

941r - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, speditionsfirma


942r (xlsx, 88 kB)

942r - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, importör


943r (xlsx, 82 kB)

943r - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, exportör


Anvisningar till importörer för ifyllning av AEO-aktörers egenkontrollrapporter för intern kontroll (pdf, 167 kB)

Anvisningar till importörer för ifyllning av AEO-aktörers egenkontrollrapporter för intern kontroll


Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (EXPORTÖR) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll (pdf, 156 kB)

Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (EXPORTÖR) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll


Anvisningar till speditionsfirmor för ifyllande av AEO-aktörers egenkontrollrapporter för intern kontroll (pdf, 228 kB)

Anvisningar till speditionsfirmor för ifyllande av AEO-aktörers egenkontrollrapporter för intern kontroll


AEO-aktörens rapportering av intern kontroll

986r (pdf, 1197 kB)

986r - AEO-aktörens skriftliga rapportering gällande intern kontroll


Frågor?

AEO-kundrådgivning

Mera information om AEO-blanketter: aeo(at)tulli.fi 


 


Nyckelord Blanketter