AEO-blanketter

Med blanketterna nedan söks ändring i giltigt AEO-tillstånd. Nytt AEO-tillstånd söks i tjänsten eAEO.

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

986r - AEO-aktörens skriftliga rapportering gällande intern kontroll

AEO-blanketter och bilagor

Bilaga 1 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 680 kB)

Bilaga 1 till ansökan om AEO-tillstånd: Företagets ägare


Bilaga 2 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 638 kB)

Bilaga 2 till ansökan om AEO-tillstånd: Person som är ansvarig för tullfrågor


Bilaga 3 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 739 kB)

Bilaga 3 till ansökan om AEO-tillstånd: Ekonomisk verksamhet


Bilaga 4 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 686 kB)

Bilaga 4 till ansökan om AEO-tillstånd: Sökandens verksamhetsställen


Bilaga 5 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 709 kB)

Bilaga 5 till ansökan om AEO-tillstånd: Koncernstruktur och intressebolag


Bilaga 6 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 606 kB)

Bilaga 6 till ansökan om AEO-tillstånd: Organisationsbeskrivning


Bilaga 7 till ansökan om AEO-tillstånd (pdf, 634 kB)

Bilaga 7 till ansökan om AEO-tillstånd: Samtycke till att offentliggöra och utbyta uppgifter i AEO-certifikat
AEO-rapporter över egenkontroll och ifyllningsanvisningar

941r (xlsx, 162 kB)

941r - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, speditionsfirma


942r (xlsx, 35 kB)

942r - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, importör


943r 2019 (xlsx, 83 kB)

943r 2019 - AEO-rapport över egenkontroll gällande intern kontroll, exportör


Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (importör) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll (pdf, 181 kB)

Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (importör) rapporter över egenkontroll gällande intern kontroll


Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (exportör) (pdf, 299 kB)

Ifyllningsanvisning för AEOC-aktörens (exportör)
Nyckelord Blanketter