Alternativa sätt att sköta tullärenden

Vi vill att du ska hitta ett för dig lämpligt sätt att sköta dina ärenden med Tullen. Om du inte vill eller har möjlighet att uträtta dina tullärenden via våra e-tjänster, kan du sköta ärendena med oss på alternativa sätt.

I tillgänglighetsutlåtandena för e-tjänster hittar du tjänstespecifika tilläggsanvisningar om de tillgängliga alternativa sätten att sköta tullärenden.

  • Tullrådgivningen betjänar dig i alla frågor som gäller tullverksamhet och hjälper dig att välja ett för dig lämpligt sätt att sköta tullärenden.
  • Anlitande av ombud:
  • Du har också tillgång till Tullens blanketter.
  • Tullkontor med kundservice står till ditt förfogande.
  • Andra kontaktuppgifter:
    • Tullens registratorskontor betjänar kunder vid inlämning av handlingar samt ger information om anhängiga ärenden och erbjuder kopieringsservice. Om du vill kan du lämna handlingar till registratorskontoret per post eller e-post.
    • Du kan också kontakta vår telefonväxel.

Du kan också bekanta dig med de vanligaste frågorna: