Hoppa till innehåll

Ålands skattegränsdeklarering - Identifiering och befullmäktigande

 

Ålands skattegränsdeklaranter (ALA-deklaranter) kan använda sig av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter eller Katso-kod. Vi rekommenderar att Suomi.fi-identifikation används alltid då det är möjligt.

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter? Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Se nedan alternativen för hur du som ALA-deklarant eller ombud kan ta i bruk Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Ålands skattegränsdeklarering. Klicka först på alternativet ”Företag” eller ”Representant” och välj sedan lämpligt alternativ.

Vad behöver göras?

Företaget behöver inte göra någonting.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Vad behöver göras?

Verkställande direktören (vd) ska befullmäktiga den anställda som lämnar in tulldeklarationer att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer ”Uträtta ärenden för ett företag”.
 3. Vd:n väljer ”Ge fullmakt”.
 4. Vd:n väljer följande typ av fullmakt i listan: Ärendefullmakt
 5. Vd:n lägger till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 6. Vd:n väljer de ärenden som den anställda kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 7. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 8. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Vad behöver göras?

Verkställande direktören (vd) ska ge den anställda som svarar för tullärenden rätt att befullmäktiga andra anställda vid företaget, och även sig själv, att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer "Uträtta ärenden för ett företag".
 3. Vd:n väljer "Ge fullmakt".
 4. Vd:n väljer följande typ av fullmakt: Fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge ärendefullmakter till sig själv och till andra
 5. Vd:n lägger till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 6. Vd:n väljer de ärenden som den anställda kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 7. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 8. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.
 9. Den anställda som verkställande direktören befullmäktigat ger fullmakter till andra anställda som lämnar in ALA-deklarationer. Den anställda kan även befullmäktiga sig själv.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

 

Vad behöver göras?

Verkställande direktören (vd) ska ge representanten för företaget (revisionsbyrån eller speditionsfirman) fullmakt att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer ”Uträtta ärenden för ett företag”.
 3. Vd:n väljer ”Ge fullmakt”. Vd:n väljer följande typ av fullmakt i listan: Ärdendefullmakt
 4. Vd:n lägger till ombudets FO-nummer i delen Parter.
 5. Vd:n väljer de ärenden som ombudet kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 6. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 7. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Tillbaka upp

Vad behöver göras?

Ombudets verkställande direktör (vd) ska ge sig själv fullmakt att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer ”Uträtta ärenden för ett företag”.
 3. Vd:n väljer ”Ge fullmakt”.
 4. Vd:n väljer följande typ av fullmakt i listan: Representationsfullmakt
 5. Vd:n lägger till sin egen personbeteckning i delen Parter.
 6. Vd:n väljer de ärenden som hen kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 7. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 8. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

 

Vad behöver göras? 

Ombudets verkställande direktör (vd) ska ge den anställda som lämnar in tulldeklarationer fullmakt att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i  tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer ”Uträtta ärenden för ett företag”.
 3. Vd:n väljer ”Ge fullmakt”.
 4. Vd:n väljer följande typ av fullmakt i listan: Representationsfullmakt
 5. Vd:n lägger till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 6. Vd:n väljer de ärenden som den anställda kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 7. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 8. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Vad behöver göras? 

Verkställande direktören (vd) ska ge den anställda som svarar för tullärenden rätt att befullmäktiga andra anställda vid företaget, och även sig själv, att lämna in ALA-deklarationer.

 1. Vd:n loggar in i i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Vd:n väljer ”Uträtta ärenden för ett företag”.
 3. Vd:n väljer ”Ge fullmakt”.
 4. Vd:n väljer följande typ av fullmakt: Representantens fullmaktsrätt, som ger personen rätt att ge ärendefullmakt till sig själv och till andra
 5. Vd:n lägger till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 6. Vd:n väljer de ärenden som den anställda kan uträtta: Deklarering av mervärdesskatteuppgifter vid import till eller från Åland
 7. Vd:n väljer en giltighetstid för fullmakten.
 8. Vd:n får ett sammandrag och bekräftar att uppgifterna är korrekta.
 9. Den anställda som vd:n befullmäktigat ger fullmakter till andra anställda som lämnar in ALA-deklarationer. Den anställda kan även befullmäktiga sig själv.

Processchema om befullmäktigande. Bildens innehåll finns som text på sidan.

Tillbaka upp

                            


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag