Hoppa till innehåll

Så här sköter du dina ärenden med Tullen

Du kan sköta dina tullärenden med oss på olika sätt, antingen själv eller genom att anlita ett ombud.

Företag: Importörer och exportörer som idkar handel med länder utanför EU behöver ett företagsnummer, dvs. ett EORI-nummer, för nästan alla tulldeklarationer. 

1. Sköt ärenden elektroniskt

E-tjänster för privatpersoner och företag  

Meddelandedeklarering för företag

Vid meddelandedeklarering utbyter företaget uppgifter med Tullen genom formbundna meddelanden.  Meddelandedeklarering förutsätter anskaffning av datasystem och ett av Tullen beviljat tillstånd till meddelandedeklarering. Företaget kan skicka meddelandena själv eller anlita en tjänsteleverantör.

Läs mer: Meddelandedeklarering

2. Alternativa sätt att sköta tullärenden för privatpersoner och företag

Om du inte har möjlighet att uträtta dina tullärenden via våra e-tjänster, kan du sköta ärendena med oss på alternativa sätt.

Läs mer:  Alternativa sätt att sköta tullärenden