Vilka handlingar behöver jag för förtullningen?

Utöver en ankomsavi behöver du en orderbekräftelse, en faktura eller ett kvitto.

För förtullningen behöver du följande handlingar:

1. En ankomstavi eller ett meddelande om att försändelsen anlänt. Dessa kommer alltid från Posten eller någon annan transportfirma.

2. Ett dokument som visar varans pris och transportkostnaderna. Det kan vara en orderbekräftelse (Order Confirmation) eller en faktura (Invoice) eller ett kvitto (Receipt).