Vilka är prisgränserna vid förtullning?

Vilka är prisgränserna vid förtullning?

Om försändelsens värde utan transportkostnader är högst 22 € behöver du betala varken moms eller tull. (Denna värdegräns gäller inte tobaksvaror, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.)

Om värdet är 22–150 € betalar du moms men ingen tull. Försändelsen måste dock tullklareras. (En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna är högst 150 €. Denna värdegräns gäller inte alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter.)

Om försändelsens värde överstiger 150 € ska du tullklarera varorna och betala både moms och tull.

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag