Vilka är prisgränserna vid förtullning?

Vilka är prisgränserna vid förtullning?

Om försändelsens värde utan transportkostnader är högst 22 euro behöver du inte förtulla försändelsen eller betala moms eller tull för den. Denna värdegräns gäller dock inte tobaksvaror, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer. Försändelser som innehåller dessa varor ska alltid förtullas oavsett värde.

Om försändelsens värde är över 22 euro men högst 150 euro ska du betala moms men ingen tull. Du ska ändå förtulla försändelsen. Försändelsen är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna är högst 150 euro. Denna värdegräns gäller dock inte alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter. Försändelser som innehåller dessa varor ska alltid förtullas oavsett värde.

Om försändelsens värde överstiger 150 euro ska du förtulla försändelsen och betala både moms och tull.