Vem kan förtulla?

Du kan göra förtullningen i Tullens Importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig.