Vem kan förtulla?

Du kan göra förtullningen i Tullens förtullningstjänst, om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig.

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag