Returnering av vara

Om du returnerar en beställd vara slutgiltigt till ett land utanför EU:s tullområde:

- fyll i en exportdeklaration Tullens deklarationstjänst för export ELLER
- återsänd varan per post och använd Postens blankett CN 22 eller CN 23.

Du ska returnera varan och ansöka om omprövning inom tre månader från förtullningen för att du ska få tillbaka importskatterna du betalat. Läs anvisningarna: Returer, reparationer och utbyten.