Reparationer, service och garantibyten

Om du vill sända en vara för reparation, service eller garantibyte till ett land utanför EU:s tullområde ska du lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du sänder varan.Om du vill sända en vara för reparation, service eller garantibyte till ett land utanför EU eller EU:s skatteområde, lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du sänder varan. Närmare anvisningar finns på sidan Returer, reparationer och utbyten

 Vientiä kuvaava ikoni. Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt i Tullens Deklarationstjänst för export.

Tuontia kuvaava ikoni. När du får den reparerade eller utbytta varan tillbaka, förtulla den. Ange i förtullningstjänsten om det är fråga om en vara som reparerats mot betalning, en vara som bytts ut gratis på basis av garantin eller en vara som reparerats gratis på basis av garantin.

När en vara skickas tillbaka efter avgiftsbelagd reparation betalar du importskatterna bara för reparationskostnaderna, för delar som lagts till och för kostnader för sändandet av varan, inte för varans sammanlagda värde. Förutsättningen är att du har en tillräcklig utredning om att varan har skickats för reparation.

När en vara skickas tillbaka efter garantireparation eller garantibyte, behöver du inte betala några importskatter, om sändandet av varan inte medfört några kostnader för dig. Förutsättningen är att du har en tillräcklig utredning om att varan har skickats för reparation.

Utredningen kan vara t.ex. postpaketets försändelsekod eller exportdeklarationens referensnummer (MRN).