Postförtullning eller fraktförtullning?

Postförtullning och fraktförtullning avviker från varandra.

Du kan sköta både post- och fraktförtullning själv via Tullens Deklarationstjänst för import.

När du förtullar en postförsändelse själv
Om din försändelse transporteras av Posti/Åland Post får du därifrån ett meddelande om att försändelsen som ska förtullas har anlänt. Välj då ”Ny postförtullning” i Deklarationstjänsten för import.

När du förtullar en fraktförsändelse själv
Om din försändelse transporteras av ett kurir- eller fraktföretag får du därifrån ett meddelande om att försändelsen som ska förtullas har anlänt. Välj då ”Ny fraktförtullning” i Deklarationstjänsten för import.

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag