När behöver jag förtulla en försändelse i efterhand?

En oförtullad försändelse ska förtullas i efterhand.

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem till dig oförtullad, ska du lämna in en tulldeklaration för försändelsen i efterhand. Läs mera om efterförtullning: Förtullning av postpaket i efterhand.