Hoppa till innehåll

Ge respons om ärendehanteringen och Tullens verksamhet

Du kan ge respons om alla våra tjänster och vår verksamhet. Vi behandlar din respons så snart som möjligt. Du kan ge respons anonymt, men om du vill ha ett svar på din respons ska du ange dina kontaktuppgifter i slutet av blanketten. Skriv inte några andra personuppgifter på blanketten, till exempel din personbeteckning eller hälsouppgifter.

Du kan inte sköta ärenden med Tullen via responsblanketten. Om du har frågor om skötseln av tullärenden, ska du kontakta tullrådgivningen.

Fält som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Vad gäller din respons?

E-postadress eller telefonnummer, om du vill ha ett svar

Kundresponsen förvaras högst två år, därefter raderas kundens namn och kontaktuppgifter för arkivering av responsen. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter hittar du i dataskyddsbeskrivningen.

Tullrådgivning

Allmän rådgivning för privatpersoner
mån–fre 8–16.15

Du kan till exempel ställa frågor om

 • vilka varor det inte är tillåtet att föra in i Finland
 • vilka varor det inte är tillåtet att föra ut ur Finland
 • vilken mängd varor, vars införsel är begränsad, det är tillåtet att föra in i Finland (t.ex. alkohol eller tobak)
 • hur man förtullar flyttgods
 • vilken varukod en vara har.
Tulldeklarering för privatpersoner
mån–fre 8–18

Du kan be om praktisk hjälp med att 

 • förtulla en vara 
 • göra en exportdeklaration eller en transitering
 • använda importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • använda Tullklareringstjänsten (när du förtullar exempelvis djur eller flyttgods).

Övriga rådgivningstjänster

 

Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.

Betalningsrörelse
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Du kan ställa frågor om

 • periodspecifikationer
 • betalningar.
Indrivning
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Du kan ställa frågor om

 • betalningsuppmaningar
 • betalningsarrangemang
 • annat som gäller indrivning.