På Tullen förverkligas jämställdheten genom de dagliga 

Tullen främjar i sin verksamhet jämställdhet, jämlikhet samt mångfald i arbetslivet. På alla nivåer av organisationen definieras Tullens värderingar som är respekt, förtroende, kompetens och service. Varje värdering omfattar en tanke om rättvisa och respekt för individen. Jämställdhet, jämlikhet och mångfald i arbetslivet hör också till målsättningarna i Tullens strategi.

 


Till Tullens ansvar hör en jämställd och jämlik verksamhet både som myndighet och arbetsgivare. Både jämställdhet och jämlikhet handlar i grund och botten om en och samma sak – likabehandling av alla människor och skapande av ett jämställt, rättvist och uppmuntrande arbetsklimat.

Tullens jämställdhets- och jämlikhetsplan har sammanställts av Tullens jämställdhets- och jämlikhetsarbetsgrupp, som består av arbetsgivarens och personalorganisationernas representanter. Jämställdhets- och jämlikhetsplanen ska stödja utvecklingen av ett gott arbetsklimat, vilket är en gemensam utmaning för hela arbetsgemenskapen. Planen innehåller målsättningar och åtgärder för att stärka jämlikheten och jämställdheten under åren 2020–2022. Förverkligandet av målsättningarna och åtgärderna utvärderas i samband med följande jämställdhets- och jämlikhetsplan. Förverkligandet av jämställdheten vad gäller löner följs upp i lönearbetsgruppen.
 

Tullens jämställdhets- och jämlikhetsplan 2020–2022