Hoppa till innehåll
×
Brexit

Intrastat-deklareringen i fråga om handel med Storbritannien (landskod GB) fortsätter bara till den 31 december 2020. Läs mera om de kommande årsförändringar i 2021.

×
Suomi.fi

Vid Intrastat-deklararering är Suomi.fi-identifikation och –fullmakter i bruk i Tullens Intrastat deklarationstjänst och i Posti Messagings Tyvi-service.

Mera information: Suomi.fi: anvisningar och stod/generella-anvisningar (DVV)

Företag, när du börjat med EU-handel

  1. börjar din Intrastat-uppgiftsskyldighet enligt EU-lagstiftningen när värdet på handeln överstiger tröskelvärdet (år 2020: 600 000 € både vid införsel och utförsel). Du får ett meddelande från Tullen när uppgiftsskyldigheten börjar.
  2. Du kan skicka Intrastat-deklarationer till Tullen i Intrastat-deklarationstjänsten eller genom direkt meddelandedeklarering. Du behöver Suomi.fi-tjänstens fullmakter (DVV).
  3. Vid Tullens statistikenhet kontrolleras riktigheten av de uppgifter du lämnat och enheten kan skicka statistikförfrågningar till dig. Deklareringen följs också genom att totalvärden i Intrastat- och momsdeklarationer jämförs med varandra.
  4. Uppgifterna du lämnat blir en del av Finlands officiella statistik över utrikeshandeln med varor. Uppgifterna som samlats in med Intrastat-systemet och med förtullningssystemet sammanförs och publiceras som en enda utrikeshandelsstatistik i form av bl.a. statistikpublikationer och i Uljas-statistikdatabasen.

Mer på denna webbplats