Hoppa till innehåll
×
Brexit

Intrastat-deklareringen i fråga om handel med Storbritannien (landskod GB) fortsätter bara till den 31 december 2020. Läs mera om de kommande årsförändringar i 2021.

×
Suomi.fi

Utländsk aktör: Du kan nu redan göra din Suomi.fi-identifiering i Finnish authenticator identifieringstjansten. Om du eller ditt företag inte själv kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter, inleds registreringen av en fullmakt genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Vi informerar separat då inloggning till Intrastat-deklarationstjänsten och Tyvi-servicen är möjlig.

EU-handeln inleds

Tröskelvärdet för EU-handeln överskrids

Besked om att Intrastat-uppgiftsskyldigheten börjar

Tulli.fi
Tulli.fi

Kontroll av statistikuppgifter

Utrikeshandelsstatistik

Tulli.fi

Mer på denna webbplats