TYVI-tjänsten

Användningen av TYVI Pro-tjänsten upphör vid Intrastat-deklarering

Användningen av Postens TYVI Pro-tjänst upphör vid Intrastat-deklarering 31.12.2022. Intrastat-deklarationer som gäller 2023 kan inte skickas via Postens TYVI Pro-tjänst från och med 1.1.2023.

Framöver inges Intrastat-deklarationerna via Tullens Intrastat-deklarationstjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Intrastat-deklarationerna som gäller 2023 kan från och med 1.1.2023 endast skickas via Tullens Intrastat-deklarationstjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Intrastat-deklarationstjänsten är Tullens egen avgiftsfria tjänst där du antingen kan fylla i ett digitalt formulär eller ladda upp en formbunden ASCII- eller CSV-fil. Du kan läsa mer om de specifika filformaten och om hur du använder tjänsten på Tullens webbplats. Du behöver Suomi.fi-fullmakter för att logga in i tjänsten.

Vid direkt meddelandedeklarering skickar deklaranten meddelanden i XML-format till Tullen. För att kunna skicka meddelanden behöver företag ett certifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Läs mer om meddelandedeklarering.

Om företaget inte har något annat behov att använda TYVI Pro-tjänsten än Intrastat-deklarering kan tjänsten sägas upp skriftligen genom att skicka ett meddelande till Posten på adressen messaging.fi@posti.com. Uppsägningstiden räknas från uppsägningsdagen och är den aktuella månaden plus två månader. Företaget har tillgång till TYVI Pro-tjänsten fram till uppsägningstidens slut.

Efter uppsägningen kan deklarationerna endast ändras eller korrigeras med hjälp av korrigeringsblanketten på Tullens webbplats. Om företaget inte säger upp TYVI Pro-tjänsten kan Intrastat-deklarationer som gäller år 2022 och som skickats via TYVI Pro-tjänsten korrigeras fram till mitten av augusti 2023.

Obs! Deklarationer som gäller perioden 2022/12 kan lämnas via TYVI Pro i januari 2023 (inlämningsdatum 13.1.2023) endast om TYVI Pro-användarkoden fortfarande är giltig.

Att skicka deklarationer som filer

Statistikdeklarationen kan lämnas in som en formbunden fil på Posti Messagings webbsida Tyvi.fi. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagd TYVI Pro-användarkod och Suomi.fi-fullmakter.

Posti Messaging TYVI Pro-användarkod

Användarkoden kan sökas på adressen Tyvi.fi > på svenska > Beställ här. Koden är avgiftsbelagd.

Posti Messaging ingår ett avtal med kunden om användningen av tjänsten. Det tar cirka 3 arbetsdagar att få användarkoderna.

Statistikdeklarationen skickas antingen som en ascii-fil eller csv-fil (excel-tabeller sparas i csv-format). Filöverföringen lämpar sig bra för uppgiftslämnare med många varukodsrader och statistikuppgifterna finns tillgängliga antingen delvis eller helt i elektronisk form i företagets egna datasystem. Någon separat testning av filen behövs inte i Tyvi-tjänsten. Vid filöverföring kontrollerar systemet genast att uppgifterna är korrekta, vilket gör att man inte kan ange t.ex. felaktiga koder.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.