TYVI-tjänsten

Tullens TYVI-tjänst avtal med Post Messaging löper ut den 31 maj 2022. Detta betyder att TYVI Lite (Suomi.fi) inloggning, användning av den elektroniska blanketten och användning av korrigeringsblanketten avslutas för TYVI Lite användare 31.5.2022.

Fr.o.m. 1.6.2022:

Posti Messaging fortsätter TYVI-tjänsten som operatör endast för TYVI Pro användare fram till 31 december 2022. Det är möjligt att uppladda filer och korrigera deklarationer för TYVI Pro användare till slutet av år 2022.

Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings webbsidor Tyvi.fi eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.

Den elektroniska blanketten lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare vars deklaration innehåller färre än 50 varukoder. Även flera varukoder kan deklareras.

För att använda Tyvi-servicen behövs Suomi.fi-fullmakter.

Att skicka deklarationer som filer

Statistikdeklarationer för internhandeln kan också skickas som en formbunden fil via TYVI-tjänsten på Internet. För filöverföring behövs både Suomi.fi-fullmakter och Posti Messaging TYVI Pro-användarkod.

Posti Messaging TYVI Pro-användarkod

Användarkoden kan sökas på adressen Tyvi.fi > på svenska > Beställ här. Koden är avgiftsbelagd.

Posti Messaging ingår ett avtal med kunden om användningen av tjänsten. Det tar cirka 3 arbetsdagar att få användarkoderna.

Statistikdeklarationen skickas antingen som en ascii-fil eller csv-fil (excel-tabeller sparas i csv-format). Filöverföringen lämpar sig bra för uppgiftslämnare med många varukodsrader och statistikuppgifterna finns tillgängliga antingen delvis eller helt i elektronisk form i företagets egna datasystem. Någon separat testning av filen behövs inte i Tyvi-tjänsten. Vid filöverföring kontrollerar systemet genast att uppgifterna är korrekta, vilket gör att man inte kan ange t.ex. felaktiga koder.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav