TYVI-tjänsten

Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings webbsidor Tyvi.fi eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.

Den elektroniska blanketten lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare vars deklaration innehåller färre än 50 varukoder. Även flera varukoder kan deklareras.

För att använda Tyvi-servicen behövs Suomi.fi-fullmakter.

Att skicka deklarationer som filer

Statistikdeklarationer för internhandeln kan också skickas som en formbunden fil via TYVI-tjänsten på Internet. För filöverföring behövs både Suomi.fi-fullmakter och Posti Messaging TYVI Pro-användarkod.

Posti Messaging TYVI Pro-användarkod

Användarkoden kan sökas på adressen Tyvi.fi > på svenska > Beställ här. Koden är avgiftsbelagd.

Posti Messaging ingår ett avtal med kunden om användningen av tjänsten. Det tar cirka 3 arbetsdagar att få användarkoderna.

Statistikdeklarationen skickas antingen som en ascii-fil eller csv-fil (excel-tabeller sparas i csv-format). Filöverföringen lämpar sig bra för uppgiftslämnare med många varukodsrader och statistikuppgifterna finns tillgängliga antingen delvis eller helt i elektronisk form i företagets egna datasystem. Någon separat testning av filen behövs inte i Tyvi-tjänsten. Vid filöverföring kontrollerar systemet genast att uppgifterna är korrekta, vilket gör att man inte kan ange t.ex. felaktiga koder.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav