TYVI-tjänsten

Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings websidor www.tyvi.fi eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.

Den elektroniska blanketten lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare vars deklaration innehåller färre än 50 varukoder. Även flera varukoder kan deklareras.

För att använda den elektroniska Intrastat-blanketten behöver man en Katso-kod. Katso-kod är en avgiftsfri användarkod för företagsbruk som används då man uträttar ärenden hos bl.a. Skatteförvaltningen.

Katso-kod

Koden kan sökas på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Koden är avgiftsfri.

Behörigheten TullIntrastat innebär att man får skicka Intrastat-deklarationer (en Katso-huvudanvändare behöver inte denna behörighet).

Intrastat-deklarationer kan skickas med en underkod (PWD=Password) eller med en stark kod (OTP=One Time Password)

Mera information om koden: http://www.vero.fi/katso

Att skicka deklarationer som filer

Statistikdeklarationer för internhandeln kan också skickas som en formbunden fil via TYVI-tjänsten på Internet. För filöverföring behövs både Katso-kod och Posti Messaging TYVI Pro-användarkod.

Posti Messaging TYVI Pro-användarkod

Användarkoden kan sökas på adressen http://www.tyvi.fi > på svenska > Beställ här. Koden är avgiftsbelagd.

Posti Messaging ingår ett avtal med kunden om användningen av tjänsten. Det tar cirka 3 arbetsdagar att få användarkoderna.

Statistikdeklarationen skickas antingen som en ascii-fil eller csv-fil (excel-tabeller sparas i csv-format). Filöverföringen lämpar sig bra för uppgiftslämnare med många varukodsrader och statistikuppgifterna finns tillgängliga antingen delvis eller helt i elektronisk form i företagets egna datasystem. Någon separat testning av filen behövs inte i Tyvi-tjänsten. Vid filöverföring kontrollerar systemet genast att uppgifterna är korrekta, vilket gör att man inte kan ange t.ex. felaktiga koder.

En beskrivning av ascii-filen, anvisningar för hur man skapar en csv-fil och en Excel-tabellmall finns på Tullen webbplats http://tulli.fi/sv/intrastat_sv.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav