Trepartshandel

Med trepartshandel avses en situation där en vara säljs två gånger så att handelspartnerna är företag som är registrerade som momsskyldiga i olika medlemsländer. Därtill transporteras varan från ett medlemsland (första försäljningslandet) till ett annat (andra inköpslandet). Sådana varuleveranser statistikförs om varan fysiskt införs till eller utförs från Finland (ex. 1). Om detta villkor inte uppfylls, deklareras leveransen inte i statistikdeklarationen (ex. 2).


Exempel 1

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett belgiskt företag (BE), som säljer dem vidare till ett tyskt företag (DE). Varorna levereras direkt från Finland till Tyskland.

Det finländska företaget FI avger en Intrastat-deklaration för varuleveransen. Obs! Bestämmelselandet är Tyskland.


Exempel 2

Ett finländskt företag (FI) köper varor från ett svenskt företag (SE) och säljer dem vidare till ett tyskt företag (DE). Varorna levereras direkt från Sverige till Tyskland.

Det finländska företaget FI avger ingen Intrastat-deklaration för varuleveransen.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.