Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Inlämningsdagar 2019

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2019
Februari 14.03.2019
Mars 12.04.2019
April 15.05.2019
Maj 14.06.2019
Juni 12.07.2019
Juli 14.08.2019
Augusti 13.09.2019
September 14.10.2019
Oktober 14.11.2019
November 16.12.2019
December 16.01.2020

Inlämningsdagar 2020

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2020
Februari 13.03.2020
Mars 16.04.2020
April 15.05.2020
Maj 12.06.2020
Juni 14.07.2020
Juli 14.08.2020
Augusti 14.09.2020
September 14.10.2020
Oktober 13.11.2020
November 14.12.2020
December 18.01.2021

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat