Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Intrastat-deklaration ska inlämnas senast den 10 arbetsdagen efter statistikmånaden.

Du kan prenumerera en förhandsinvändning av Intrastat händigt till din e-post. Du får den två arbetsdagar före den officiella inlämningsdagen.

Inlämningsdagar 2023

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2023
Februari 14.03.2023
Mars 18.04.2023
April 15.05.2023
Maj 14.06.2023
Juni 14.07.2023
Juli 14.08.2023
Augusti 14.09.2023
September 13.10.2023
Oktober 14.11.2023
November 15.12.2023
December 15.01.2024

Inlämningsdagar 2024

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2024
Februari 14.03.2024
Mars 12.04.2024
April 15.05.2024
Maj 14.06.2024
Juni 12.07.2024
Juli 14.08.2024
Augusti 13.09.2024
September 14.10.2024
Oktober 14.11.2024
November 16.12.2024
December 15.01.2025

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.

Nyckelord Intrastat