Tidtabellen för inlämning av statistikdeklarationer 

2019/ period Sista inlämningsdag
1901 (januari) 14.02.2019
1902 (februari) 14.03.2019
1903 (mars) 12.04.2019
1904 (april) 15.05.2019
1905 (maj) 14.06.2019
1906 (juni) 12.07.2019
1907 (juli) 14.08.2019
1908 (augusti) 13.09.2019
1909 (september) 14.10.2019
1910 (oktober) 14.11.2019
1911 (november) 16.12.2019
1912 (december) 16.01.2020

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat