Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Intrastat-deklaration ska inlämnas senast den 10 arbetsdagen efter statistikmånaden.

Du kan prenumerera en förhandsinvändning av Intrastat händigt till din e-post. Du får den två arbetsdagar före den officiella inlämningsdagen.

Inlämningsdagar 2021

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 12.02.2021
Februari 12.03.2021
Mars 16.04.2021
April 17.05.2021
Maj 14.06.2021
Juni 14.07.2021
Juli 13.08.2021
Augusti 14.09.2021
September 14.10.2021
Oktober 12.11.2021
November 15.12.2021
December 17.01.2022

Inlämningsdagar 2022

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2022
Februari 14.03.2022
Mars 14.04.2022
April 13.05.2022
Maj 14.06.2022
Juni 14.07.2022
Juli 12.08.2022
Augusti 14.09.2022
September 14.10.2022
Oktober 14.11.2022
November 15.12.2022
December 13.01.2023

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat