Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Intrastat-deklaration ska inlämnas senast den 10 arbetsdagen efter statistikmånaden.

Du kan prenumerera en förhandsinvändning av Intrastat händigt till din e-post. Du får den två arbetsdagar före den officiella inlämningsdagen.

Inlämningsdagar 2022

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2022
Februari 14.03.2022
Mars 14.04.2022
April 13.05.2022
Maj 14.06.2022
Juni 14.07.2022
Juli 12.08.2022
Augusti 14.09.2022
September 14.10.2022
Oktober 14.11.2022
November 15.12.2022
December 13.01.2023

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.

Nyckelord Intrastat