Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Inlämningsdagar 2020

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2020
Februari 13.03.2020
Mars 16.04.2020
April 15.05.2020
Maj 12.06.2020
Juni 14.07.2020
Juli 14.08.2020
Augusti 14.09.2020
September 14.10.2020
Oktober 13.11.2020
November 14.12.2020
December 18.01.2021

Inlämningsdagar 2021

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 12.02.2021
Februari 12.03.2021
Mars 16.04.2021
April 17.05.2021
Maj 14.06.2021
Juni 14.07.2021
Juli 13.08.2021
Augusti 14.09.2021
September 14.10.2021
Oktober 12.11.2021
November 15.12.2021
December 17.01.2022

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat