Specialfall

I statistikdeklarationen för utförsel ska också ingå varor som avsänds från Finland till ett annat EU-land, men för vilka fakturan adresseras till ett land utanför EU (ex. 1). På samma sätt ska statistikdeklarationen för införsel omfatta varor som levereras från ett annat EU-land till Finland, men för vilka fakturan skickats från ett land utanför EU (ex. 2).

I Intrastat-deklarationen för utförsel anmäls inte varor som säljs till ett annat EU-land men avsänds från Finland till ett land utanför EU (ex. 3). För dessa varor görs en exportdeklaration i Finland. I Intrastat-deklarationen för införsel anmäls inte varor som köps från ett annat EU-land men levereras till Finland från ett land utanför EU (ex. 4). För dessa varor görs en importdeklaration i Finland.


Exempel 1

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett norskt företag (NO). Varorna levereras från Finland till Sverige.

FI deklarerar varuleveransen i sin Intrastat-deklaration, fastän fakturan adresseras till ett land utanför EU.


Exempel 2

Ett finländskt företag (FI) köper varor från ett schweiziskt företag (CH), men varorna levereras från Tyskland till Finland.

FI deklarerar varuleveransen i sin Intrastat-deklaration, fastän fakturan skickats från ett land utanför EU.


Exempel 3

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett danskt företag (DK), men varorna levereras från Finland till Ryssland.

FI deklarerar inte varorna i sin Intrastat-deklaration, eftersom varorna levereras från Finland till ett land utanför EU, och en exportdeklaration görs för dem i Finland.


Exempel 4

Ett finländskt företag (FI) köper varor från ett svenskt företag (SE), men varorna levereras till Finland från USA.

FI deklarerar inte varorna i sin Intrastat-deklaration, eftersom varorna levereras till Finland från ett land utanför EU och en importdeklaration görs för dem i Finland.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.