Reparation

Vid reparation av varor är det också fråga om lönbearbetning, men då tillverkar man inga nya varor utan reparerar eller renoverar varor som vanligtvis redan varit i bruk. Reparationen har som syfte att återställa varan i dess ursprungliga skick. Vid reparation ändras varukoden vanligtvis inte.

Samma regler gäller vid statistikföring av reparationsvaror som vid statistikföring av varor som varit föremål för lönbearbetning (se exempel, punkt 9.1 Lönbearbetning). Statistikföring sker alltid enligt leveransriktningen såsom införsel eller utförsel. Som transaktionskod används vid leverans till reparation kod 60 och vid returnering från reparation samma kod 60. Som ursprungsland för en vara som returnerats efter reparation anges vid införsel det medlemsland där reparationen har skett.

Införsel eller utförsel av fartyg och flygplan för reparation deklareras dock inte i Intrastat.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.