Införsel och utförsel till kommissions-, försäljnings- eller annat lager

När ett företag som är upptaget i Finlands momsregister skaffar eller tar emot gemenskapsvaror, som här placeras t.ex. i ett kommissions- eller försäljningslager, ska denna införsel uppges i statistikdeklarationen i upplagringsskedet. Varans leverantör eller mottagare kan också vara ett utländskt företag som registrerats här.

När ett finländskt företag köper varor som ett utländskt företag levererat till ett lager här i Finland och för vilka en statistikdeklaration redan avgetts i Finland, betraktas denna anskaffning som inhemsk handel, och ingen statistikdeklaration behöver lämnas för den.

När ett företag som är upptaget i Finlands momsregister härifrån till ett annat gemenskapsland utför varor som där lagras upp för försäljning, vidarebefordran o.d., ska dessa varor deklareras som utförsel från Finland till detta land.

När ett finländskt exportföretag levererar lagervaror till sitt lager i ett annat gemenskapsland, måste företaget i allmänhet registrera sig som mervärdesskatteskyldigt i detta land och avge en statistik-deklaration för denna överföring både i Finland och i bestämmelselandet i fråga (i Finland = utförsel; i bestämmelselandet = införsel).

Som transaktionskod anges i ovan nämnda lageröverföringsfall kod 31. Som värde anges varornas värde vid leveranstidpunkten.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.