Intrastat-deklarationstjänsten

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen också kan skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in. Tjänsten är avgiftsfri.

Intrastat-deklarationstjänsten

För att använda Intrastat-deklarationstjänsten behövs Suomi.fi-fullmakter

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller yrkeskort för social- och hälsovården).

En elektronisk fullmakt är nödvändig för personer som inger Intrastat-deklarationer. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Ombud befullmäktigas också i Suomi.fi-fullmakter

Om du anlitar ett ombud, dvs. en representant, vid Intrastat-deklarering, ska du befullmäktiga ombudet elektroniskt i Suomi.fi-fullmakter genom att ge företaget som fungerar som ombud ärendefullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer).

Ombudets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget ska sedan ännu ge representationsfullmakt (Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer) till de personer som upprättar deklarationerna.

Utländska medborgares Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering

Finländska företags firmatecknare som är utländska medborgare och inte har en finsk personbeteckning, ska ta i bruk en identifieringstjänst för utländsk medborgare (UID) i Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Gör en ansökan för att registrera fullmakt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. För att du ska kunna ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter, ska det utländska företaget i fråga vara registrerat i Finland.

UID-identifieringskod ska sökas innan man ansöker om fullmakter. Personen som befullmäktigas ska också ha en UID-identifieringskod, om man inte har finsk personbeteckning.

Mera information om identifiering och befullmäktigande:

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav