Intrastat-deklarationstjänsten

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen också kan skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in. Tjänsten är avgiftsfri.

Om uppgiftslämnaren i efterhand upptäcker fel i de rapporterade uppgifterna ska hen själv göra rättelserna i deklarationstjänsten.

För att använda Intrastat-deklarationstjänsten behövs Suomi.fi-fullmakter.

Intrastat-deklarationstjänsten

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.