Hur inlämnas en Intrastat-deklaration?

Statistiska uppgifter ska lämnas in elektroniskt. Statistikdeklarationen kan lämnas in via Intrastat-deklarationstjänsten, via direkt meddelandedeklarering eller via Posti Messagings TYVI-tjänst.

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen också kan skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in. Tjänsten är avgiftsfri.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens tjänster och i hela statsförvaltningen. Företag kan ännu tills vidare använda Katso-koder och -behörigheter, men vi rekommenderar att man använder Suomi.fi-tjänsten, som grundar sig på stark autentisering Så här identifierar du dig och ger fullmakt.

För att logga in i Suomi.fi-tjänsten krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vid Intrastat-deklareringen ändras befullmäktigandet på så sätt att nästan alla personer som inger deklarationer behöver nu en elektronisk fullmakt före deklarationer upprättas. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kan ännu inte användas vid Intrastat-deklarering av

  • utländskt företag
  • utländsk person som inte har en finsk personbeteckning
  • näringssammanslutningar, skattekoncerner, samfällda förmåner och offentliga organisationer
  • bolag där två eller flera personer gemensamt har firmateckningsrätt.

Om du hör till någon av dessa grupper inloggningen sker med Katso-koden. Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering tas i bruk senare under år 2020.

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115

Mera information och anvisningar för hur man skapar filer >>

Intrastat-deklarationstjänsten


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget Intrastat-deklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer >> 


För att använda TYVI-tjänsten behöver man en Katso-kod. Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings websidor http://www.tyvi.fi. Eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.  Läs mer >>


×
Meddelanden om driftavbrott och störningar

Man kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat genom att fylla i prenumerationsblanketten på Tullens webbplats http://tulli.fi//sv/om-e-tjanster/storningsinformation.

Tullen skickar meddelandena till den e-postadress som prenumeranten har angett. Meddelandena gäller inte störningar i TYVI-tjänsten. Information om dessa finns på Posti Messagings webbplats www.tyvi.fi.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat