Hur inlämnas en Intrastat-deklaration?

Statistiska uppgifter ska lämnas in elektroniskt. Statistikdeklarationen kan lämnas in via Intrastat-deklarationstjänsten, via direkt meddelandedeklarering eller via Posti Messagings TYVI-tjänst.

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen också kan skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten är avgiftsfri, och inloggningen sker med Katso-koden. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in.

Mera information och anvisningar för hur man skapar filer >>

Intrastat-deklarationstjänsten


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget Intrastat-deklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer >> 


För att använda TYVI-tjänsten behöver man en Katso-kod. Statistikdeklarationen kan lämnas in med en elektronisk blankett på Posti Messagings websidor http://www.tyvi.fi. Eller som en formbunden fil. För filöverföring behövs Posti Messagings avgiftsbelagda TYVI Pro-användarkod.  Läs mer >>


×
Meddelanden om driftavbrott och störningar

Man kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat genom att fylla i prenumerationsblanketten på Tullens webbplats http://tulli.fi//sv/om-e-tjanster/storningsinformation.

Tullen skickar meddelandena till den e-postadress som prenumeranten har angett. Meddelandena gäller inte störningar i TYVI-tjänsten. Information om dessa finns på Posti Messagings webbplats www.tyvi.fi.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Nyckelord Intrastat