Hur inlämnas en Intrastat-deklaration?

Statistiska uppgifter ska lämnas in elektroniskt. Statistikdeklarationen kan lämnas in via Intrastat-deklarationstjänsten eller via direkt meddelandedeklarering.

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen också kan skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in. Tjänsten är avgiftsfri.

Mera information och anvisningar för hur man skapar filer >>

Intrastat-deklarationstjänsten


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget Intrastat-deklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer >> 


Meddelanden om driftavbrott och störningar

Man kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat genom att fylla i prenumerationsblanketten på Tullens webbplats http://tulli.fi//sv/om-e-tjanster/storningsinformation.

Tullen skickar meddelandena till den e-postadress som prenumeranten har angett.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.

Nyckelord Intrastat