Statistikföring av fartyg och flygplan

Fartyg och flygplan statistikförs när den ekonomiska äganderätten till dem överlåts. Då förutsätts inte en fysisk passering av den finska gränsen. I statistikdeklarationen anges också fartyg och flygplan som införs och utförs för lönbearbetning samt returnering av dem efter lönbearbetningen. Med lönbearbetning avses t.ex. ombyggnad, utbyggnad eller renovering.

Med ekonomisk äganderätt avses rätten att göra anspråk på den nytta som är förbunden med användningen av ett fartyg eller ett flygplan inom ramen för en näringsverksamhet genom att ta de risker som är förknippade med användningen.

Vid utförsel av fartyg och flygplan anges som bestämmelseland det land där det företag som övertar den ekonomiska äganderätten är etablerat. Vid införsel anges som avsändningsland det land där det företag som överlåter den ekonomiska äganderätten är etablerat.

Införsel eller utförsel av fartyg och flygplan för reparation deklareras inte i Intrastat.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.