Meddelandedeklarering

Vid meddelandedeklarering sänder uppgiftslämnaren meddelanden i XML-format till Tullen via Internet. För avsändning behöver företaget ett avgiftsbelagt certifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Ibruktagandet förutsätter ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering och testning med Tullen. Status som meddelandedeklareringskund söks med blankett ”943r – Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen” på sidan Om E-tjänster > Meddelandedeklarering. Tullens kundtestare kontaktar kunden och kommer överens om testningen av systemet. Efter godkänd testning ger Tullen tillstånd att sända deklarationer som XML-meddelanden.

Om uppgiftslämnaren i efterhand upptäcker fel i de uppgifter han lämnat, deklarationen sänt som meddelande kan korrigeras med en korrigeringsblankett.

Frågor?

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

  • deklarering av internhandel mellan EU-länder
  • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.