Direkt meddelandedeklarering

Vid direkt meddelandedeklarering sänder uppgiftslämnaren meddelanden i XML-format till Tullen via Internet. För avsändning behöver företaget ett avgiftsbelagt certifikat som beviljas av Befolkningsregistercentralen (BRC).

Ibruktagandet förutsätter ansökan om tillstånd till direkt meddelandedeklarering och testning med Tullen. Status som meddelandedeklareringskund söks med blankett ”943r – Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen” http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering. Tullens kundtestare kontaktar kunden och kommer överens om testningen av systemet. Efter godkänd testning ger Tullen tillstånd att sända deklarationer som direkt meddelanden.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav