Årsförändringar

Ändringar i 2021:

OBS! Listan av ändringar för år 2021 uppdateras ännu. Vi rekommenderar er att följa sidan eller att prenumerera Intrastat-nyhetsbrev som innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar, skickade behändigt till er e-post.

Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020

Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. Vi rekommenderar att följa situationen: tulli.fi/sv/foretag/brexit.

 • Förenade kungarikets officiella landskod är GB vid Intrastat-deklarationer fram till utgången av år 2020.
 • Vid tulldeklarering har ön Storbritannien den officiella landskoden GB – Förenade kungariket (utom Nordirland). OBS! GB inte vid Intrastat-deklarationer från och med den 1 januari 2021.
 • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 har Nordirland den officiella landskoden XI vid Intrastat-deklarationer.

Ett undantag vid Intrastat-deklarering

Varorna har lämnat ön Storbritannien år 2020 och anländer till Finland i januari 2021 och deras unionsstatus bevisas:

 • En Intrastat-deklaration lämnas in för statistikperioden 12/2020 för unionsvaror som har lämnat ön Storbritannien år 2020, även om de anländer till Finland i januari 2021.
 • Unionsvaror som har lämnat ön Storbritannien år 2020 kan deklareras som varor som anländer från ett annat EU-medlemsland för 2021 års statistikperioder, och då är avsändningslandet det andra EU-medlemslandet (inte GB), och ursprungslandet är GB.

Suomi.fi-identifiering används år 2021, Katso-identifiering upphör den 31 mars 2021

Tullkunder som fortfarande använder Katso-identifikation får en tidsfrist fram till den 31 mars 2021 för övergången till tjänsten Suomi.fi, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller. Den förlängda tiden är avsedd för kunder som inte själv kan ta Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk. Dessa kunder hos Tullen är främst utländska företag och personer. Tullens övriga kunder övergår till Suomi.fi-identifikation senast den 31 december 2020.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen.

Vid Suomi.fi-inloggning används stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Personer som inger Intrastat-deklarationer behöver en elektronisk fullmakt innan de kan upprätta deklarationer. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:

Kundstöd för företag och organisationer:

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)

I den Kombinerade nomenklaturen (KN) tillkommer några ändringar som är listade på Tullens webbplats

Konverteringsnyckeln som ska användas för KN-nomenklaturerna för åren 2020 och 2021 tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur

En betydande förändring sker i deklarationssätten för Intrastat: EDI-deklareringen upphör 9/2021

Mera information om de deklarationssätt som kan användas finns på Tullens webbplats tulli.fi/sv/intrastat/hur-inlamnas-en-intrastat-deklaration

Två nya uppgifter kommer att samlas in med Intrastatdeklarationer om utförsel hösten 2021/h3>

I deklarationen ska man ange handelspartnerns momsnummer (t.ex. köparen/mottagaren av varan i det andra medlemslandet) och ursprungsland (jfr. ursprungsland vid införsel). Specifika definitioner om vad som avses med dessa uppgifter kommer att läggas till på vår webbplats på tulli.fi/sv/intrastat/uppgifter-som-galler-deklarationen. År 2021 är det frivilligt att ange dessa uppgifter. År 2022 blir det obligatoriskt. Du kan läsa mer om det framtida informationsutbytet mellan EU-länderna (FRIBS-grundförordningen (EU) 2019/2152) på tulli.fi/sv/intrastat/intrastats-framtid.

Ändringar år 2020:

 • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2019 och 2020 års kombinerade nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur.
 • Makedonien heter Nordmakedonien. Koden för landet är fortfarande MK.
 • Handel med Storbritannien anmäls fortfarande i Intrastat. Brexit – Förenade Kungarikets möjliga utträde ur EU 1.2.2020. Vi rekommenderar att följa situationen: tulli.fi/sv/foretag/brexit.
 • Katso-identifieringen ersätts av Suomi.fi-identifikation i början av år 2020.

Ändringar år 2019:

 • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2018 och 2019 års Kombinerade Nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur
 • Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftsskyldigheten ändras: 600 000 euro vid införsel och 600 000 euro vid utförsel.
 • Brexit – Förenade Kungariket skall utträda ur EU. Vi rekommenderar att observera situationen tulli.fi/sv/foretag/brexit

Ändringar år 2018:

Ändringar år 2017:

 • Kombinerade nomenklaturen (KN) 2017 och förteckningen över ändringarna finns på Tullens webbplats tulli.fi//sv/statistik/kn-nomenklatur.
 • Intrastat-deklareringssätten kommer att genomgå stora förändringar:
  - skickande av pappersblanketter slutar 30.4.2017
  - nya EDIFACT-användare godkänns inte längre för Intrastat-deklarering
 • E-postadressen för Intrastat har ändrats. Den nya adressen är intrastat(at)tulli.fi.
 • Nu finns det ett Intrastat-nyhetsbrev. Det innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar. Breven skickas ut några gånger per år och man kan få dem skickade till sin egen e-post. Prenumerationsblanketten finns på Tullens webbplats tulli.fi/sv/om-tullen/aktuellt/prenumerera-nyhetsbrev.
 • Man kan också prenumerera på e-postmeddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/storningar-i-meddelandetrafiken.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav