Årsförändringar

Ändringar år 2019:

  • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2018 och 2019 års Kombinerade Nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats https://tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur
  • Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftsskyldigheten ändras: 600 000 euro vid införsel och 600 000 euro vid utförsel.
  • Brexit – Förenade Kungariket skall utträda ur EU. Vi rekommenderar att observera situationen https://tulli.fi/sv/foretag/brexit

Ändringar år 2018:

Ändringar år 2017:

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav