Årsförändringar

Ändringar i 2021:

OBS! Listan av ändringar för år 2021 uppdateras ännu. Vi rekommenderar er att följa sidan eller att prenumerera Intrastat-nyhetsbrev som innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar, skickade behändigt till er e-post.

Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020

Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. Vi rekommenderar att följa situationen: tulli.fi/sv/foretag/brexit.

 • Förenade kungarikets officiella landskod är GB vid Intrastat-deklarationer fram till utgången av år 2020.
 • Vid tulldeklarering har ön Storbritannien den officiella landskoden GB – Förenade kungariket (utom Nordirland). OBS! GB inte vid Intrastat-deklarationer från och med den 1 januari 2021.
 • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 har Nordirland den officiella landskoden XI vid Intrastat-deklarationer.

Suomi.fi-identifiering används år 2021, Katso-identifiering upphör den 31 december 2020

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen.

Vid Suomi.fi-inloggning används stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Personer som inger Intrastat-deklarationer behöver en elektronisk fullmakt innan de kan upprätta deklarationer. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:

Kundstöd för företag och organisationer:

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)

OBS! Suomi.fi-identifiering och -fullmakter kan ännu inte användas av:

 • utländska företag eller personer som saknar finsk personbeteckning

Vi informerar separat om ibruktagandet.

I den Kombinerade nomenklaturen (KN) tillkommer några ändringar som ska listas på Tullens webbplats

Konverteringsnyckeln som ska användas för KN-nomenklaturerna för åren 2020 och 2021 tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur

En betydande förändring sker i deklarationssätten för Intrastat: EDI-deklareringen upphör 9/2021

Mera information om de deklarationssätt som kan användas finns på Tullens webbplats tulli.fi/sv/intrastat/hur-inlamnas-en-intrastat-deklaration

Två nya uppgifter kommer att samlas in med Intrastatdeklarationer om utförsel hösten 2021/h3>

I deklarationen ska man ange handelspartnerns momsnummer (t.ex. köparen/mottagaren av varan i det andra medlemslandet) och ursprungsland (jfr. ursprungsland vid införsel). Specifika definitioner om vad som avses med dessa uppgifter kommer att läggas till på vår webbplats på tulli.fi/sv/intrastat/uppgifter-som-galler-deklarationen. År 2021 är det frivilligt att ange dessa uppgifter. År 2022 blir det obligatoriskt. Du kan läsa mer om det framtida informationsutbytet mellan EU-länderna (FRIBS-grundförordningen (EU) 2019/2152) på tulli.fi/sv/intrastat/intrastats-framtid.

Ändringar år 2020:

 • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2019 och 2020 års kombinerade nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur.
 • Makedonien heter Nordmakedonien. Koden för landet är fortfarande MK.
 • Handel med Storbritannien anmäls fortfarande i Intrastat. Brexit – Förenade Kungarikets möjliga utträde ur EU 1.2.2020. Vi rekommenderar att följa situationen: tulli.fi/sv/foretag/brexit.
 • Katso-identifieringen ersätts av Suomi.fi-identifikation i början av år 2020.

Ändringar år 2019:

 • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2018 och 2019 års Kombinerade Nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur
 • Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftsskyldigheten ändras: 600 000 euro vid införsel och 600 000 euro vid utförsel.
 • Brexit – Förenade Kungariket skall utträda ur EU. Vi rekommenderar att observera situationen tulli.fi/sv/foretag/brexit

Ändringar år 2018:

Ändringar år 2017:

 • Kombinerade nomenklaturen (KN) 2017 och förteckningen över ändringarna finns på Tullens webbplats tulli.fi//sv/statistik/kn-nomenklatur.
 • Intrastat-deklareringssätten kommer att genomgå stora förändringar:
  - skickande av pappersblanketter slutar 30.4.2017
  - nya EDIFACT-användare godkänns inte längre för Intrastat-deklarering
 • E-postadressen för Intrastat har ändrats. Den nya adressen är intrastat(at)tulli.fi.
 • Nu finns det ett Intrastat-nyhetsbrev. Det innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar. Breven skickas ut några gånger per år och man kan få dem skickade till sin egen e-post. Prenumerationsblanketten finns på Tullens webbplats tulli.fi/sv/om-tullen/aktuellt/prenumerera-nyhetsbrev.
 • Man kan också prenumerera på e-postmeddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/storningar-i-meddelandetrafiken.

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav