Årsförändringar

Ändringar år 2020:

  • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2019 och 2020 års kombinerade nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats https://tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur.
  • Makedonien heter Nordmakedonien. Koden för landet är fortfarande MK.
  • Handel med Storbritannien anmäls fortfarande i Intrastat. Brexit – Förenade Kungarikets möjliga utträde ur EU 1.2.2020. Vi rekommenderar att följa situationen: https://tulli.fi/sv/foretag/brexit.
  • Katso-identifieringen ersätts av Suomi.fi-identifikation i början av år 2020.

Ändringar år 2019:

  • Kombinerade nomenklaturen ändras. Korrelationstabellen mellan 2018 och 2019 års Kombinerade Nomenklaturen kan hittas på Tullens webbplats https://tulli.fi/sv/statistik/kn-nomenklatur
  • Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftsskyldigheten ändras: 600 000 euro vid införsel och 600 000 euro vid utförsel.
  • Brexit – Förenade Kungariket skall utträda ur EU. Vi rekommenderar att observera situationen https://tulli.fi/sv/foretag/brexit

Ändringar år 2018:

Ändringar år 2017:

Ta kontakt

Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav