Vad är varukod?

Varukod (på engelska Commodity Code) är en sifferserie som består av sex, åtta eller tio siffror.

På basis av varukoden bestäms

  • de tullar och skatter som ska tas ut för varan
  • eventuella förmånsbehandlingar vid import och
  • eventuella restriktioner eller förbud vid import, export och transitering.

Varukoderna med sex siffror är HS-undernummer. De används globalt vid uppföljning av handelsvolymer och vid inriktande av internationella åtgärder på varor. HS-nomenklaturen utgör grunden för Kombinerade nomenklaturen (åtta siffror)  och Taric-nomenklaturen (tio siffror).

Varukoder med åtta eller tio siffror används bl.a. i import- och exportdeklarationer samt i statistikdeklarationer för EU-intern handel (Intrastat).

E-tjänster

Varför behöver jag en varukod?

Du behöver en varukod för att avge tulldeklarationer eller för att ta reda på vad det kostar att importera en vara eller om varan omfattas av restriktioner.

Förvissa dig om att varukoden är den rätta för att du ska kunna prissätta dina produkter rätt och undvika efterskatter.  Efterbeskattningstiden är tre år. Om varukoden är fel kan importören bli tvungen att retroaktivt betala de skatter som inte tagits ut.

Varukoden påverkar alla skatter som tas ut i samband med import.