Nomenklaturernas användningsändamål

För varje existerande vara finns en varukod. Det finns tre nomenklaturer:

HS: Harmoniserade systemet

Ett internationellt system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror, som omfattar bl.a.

 • allmänna regler för tolkning av nomenklaturen
 • avdelningar och kapitel samt anmärkningar till dem
 • 4-siffriga HS-nummer och 6-siffriga HS-undernummer.

HS-nomenklaturen utgör grunden för Kombinerade nomenklaturen och Taric-nomenklaturen.

Ändringar i HS-nomenklaturen 2022

KN: Tulltaxe- och statistiknomenklaturen

Kombinerade nomenklaturen används i statistikdeklarationerna inom internhandeln (Intrastat) och vid export.

Kombinerade nomenklaturen, som omfattar bl.a.

 • 8-siffriga undernummer
 • allmänna och särskilda bestämmelser för tillämpning av nomenklaturen
 • tullsatser för varor från tredje land (inte förmånstullar)
 • olika bilagor.

Läs mer om kombinerade nomenklatur

Taric: Taric-nomenklaturen

Nomenklaturen används vid import från länder utanför EU.

Taric-nomenklaturen ingår i en databas som upprätthålls av kommissionen, och den omfattar bl.a.

 • 10-siffriga undernummer
 • kombinerade nomenklaturens bestämmelser och tullar
 • olika förmånstullar
 • antidumpningstullar
 • olika EU-restriktioner, -bestämmelser och -förbud gällande import och export
 • fotnoter.

​Användning av systemen

 

System

Varukod

Antal varukoder

Användning

HS

1234 56

ca 5 200 Internationellt, används inte vid tullklarering
CN

1234 56 78

ca 9 700

EU-medlemsländerna: export och statistikföring av internhandeln (Intrastat)

Taric 1234 56 78 90 ca 18 000

EU-medlemsländerna: import, grunden för nationella brukstariffer

 

  •  
   •