Vilka uppgifter behöver jag för att klassificera en vara?

Man måste veta vissa detaljer om varan för att kunna tillämpa nomenklaturen. Exempel på vilka uppgifter som behövs:

  • Vilken vara är det fråga om?
  • Vad är varans fysiska form och sammansättning?
  • Hur fungerar varan?
  • Vilka egenskaper har varan?
  • Hur är varan tillverkad (tillverkningsmetod)?

När man studerar nomenklaturen blir det klart vilka uppgifter man behöver veta om varorna. När du klassificerar t.ex. dukvaror av trikå som tillverkats av bomull (6006) måste du veta om dukvaran är oblekt, blekt, färgad, stickad av garn med olika färgar eller tryckt. Dessa alternativ kommer fram av texterna för undernummer.

Du ska ha detaljerade uppgifter om varan också när du rådfrågar tullrådgivningen.