Hur tolkar jag nomenklaturen?

Vid klassificering av varor i en nomenklatur ska man tillämpa vissa regler som kallas för allmänna bestämmelser för tolkning av nomenklaturen (tolkningsregler). Det finns sex tolkningsregler av vilka några har underpunkter. Reglerna används globalt.

 • Cirka 90 % av varorna kan klassificeras enligt tolkningsregeln 1, dvs. enligt varukodstexten och de därtill hörande anmärkningstexterna.
 • Utöver tolkningsregeln 1 ska också tolkningsregeln 6, dvs. klassificering enligt undernummer, tillämpas alltid. Regeln talar om hur undernumren ska läsas eller jämföras osv.
 • Om varan inte kan klassificeras enligt tolkningsregeln 1 ska tolkningsreglerna 2–4 tillämpas.
 • Tolkningsregeln 5 styr klassificeringen av vissa behållare och förpackningsmaterial.

De allmänna tolkningsreglerna i korthet

 1. Klassificering med ledning av lydelsen av varukodstexten och anmärkningarna

 2. a) innehåller två delar

  del I: inkompletta och icke-färdigarbetade varor

  del II: icke-hopsatta varor eller isärtagna varor

  b) blandningar och föreningar av ämnen

 3. a) den mest specificerade varubeskrivningen

  b) varans huvudsakliga karaktär

  c) den sista av de varukoder som kan komma i fråga

 4. Närmast liknande varor

 5. a) förvaringsartiklar lämpliga att användas under lång tid

  b) förpackningsmaterial

 6. Klassificering enligt undernummer


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag